Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: januari 30, 2015

Beter scouten met Horiver

Horiver vangplaten vangen meer tripsen dan andere vangplaten. Dat is al ruimschoots bewezen in onafhankelijke onderzoeken.

Ook bij lage tripsdruk vangt Horiver meer trips. Hierdoor geven de Horiver vangplaten dus ook een betrouwbaarder beeld van de plaagdruk. Welke plaaginsecten zitten er in het gewas? En in welke maten zijn die plaaginsecten aanwezig?

Gebruik Horiver dus ook om betrouwbare tellingen te doen. Die extra plakkerigheid heeft meerwaarde. U weet dan zeker wat er in uw kas zit (óók bij een lage plaagdruk) en kunt de gewenste of noodzakelijke maatregelen nemen.