Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 02, 2021

Pilotproject Koppert met afvalstromen in chrysantenteelt

Pilot_afvalstromen_MontdoMite_emmers3.JPG

Pilotproject Koppert met afvalstromen in chrysantenteelt

Vier, vijf jaar geleden nam het gebruik van bestrijders in de chrysantenteelt sterk toe, vooral door de komst van de nieuwe bestrijder Montdo-Mite (Montdorensis). Het succes had echter een keerzijde: een groot volume gebruikte emmers waar een teler niets mee kon beginnen.

Het was voor Koppert reden om een pilotproject op te zetten met als doel de emmers terug te halen en te recyclen. Consultant sierteelt Arthur Kalkman is vanuit het gewasteam Chrysant betrokken bij het project. "Voor de telers vormden de lege emmers een behoorlijk groot probleem. Zij voerden de lege emmers met het bedrijfsafval af, dit bracht uiteraard kosten met zich mee", legt hij uit. "Vandaar dat we dit project zijn gestart." Een alternatief ontwikkelen voor de kunststof emmers bleek niet mogelijk. "Nee", zegt Arthur, "kunststof is het beste materiaal voor de verpakking en het transport van Montdo-Mite. Daar wilden we geen concessies aan doen. De kwaliteit van ons product blijft bij ons bovenaan staan."

Impact minimaliseren

Het inzamelen en het aanbieden van de emmers voor recycling is de enige manier om de afvalstroom en dus de impact op het milieu te minimaliseren. Koppert werkt daartoe samen met Houweling Groep, strategisch partner in verpakkingen en -leverancier van onder meer de emmers voor Montdo-Mite. Deze onderneming organiseert in nauwe samenwerking met Koppert de retourstroom. "Je zou denken dat het efficiënter is als we de lege emmers met onze bestelbussen terug zouden halen. Maar met het oog op contaminatie is dat ronduit ongewenst. Het zou de kwaliteit van ons product in gevaar kunnen brengen. Dat kunnen wij onze klanten niet verkopen. Daarom houden we de aanvoer en de afvoer helemaal gescheiden."

Uitrollen naar andere telers

Aan het pilotproject doen zes chrysantentelers mee, verspreid over het land. Houweling Group heeft op hun bedrijven containers neergezet waarin zij hun lege emmers kunnen opslaan. In een dergelijke container passen honderden lege in elkaar gestapelde emmers, met hun deksels. "We zijn in week 5 begonnen met het inzamelen en we denken zo tegen de zomer met onze bevindingen te kunnen komen. Als het project slaagt, gaan we het uitrollen naar meer telers en ook andere gewassen. En ondertussen kijken we ook naar andere verpakkingen waar wij mee werken. Wat is daar mogelijk?"

Pilot_montdomite_emmers.jpeg

Proces van vergroening

Arthur Kalkman stelt dat het pilotproject prima past in de sierteelt van nu. "De laatste jaren zie je in deze sector veel initiatieven op het vlak van verduurzaming en circulair werken. Daar werken de telers echt heel hard aan. Aan dat proces van vergroening dragen wij graag bij. Met bestrijders en adviezen, maar net zo goed door voor hen het afvalprobleem op te lossen."

Arthur Kalkman over het project: "De kwaliteit van ons product staat bovenaan; daarom houden we de aanvoer en de afvoer helemaal gescheiden."

Op weg naar nul procent verspilling

In overeenstemming met duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties werken wij hard aan het verminderen van afvalstromen. Dat doen wij langs de weg van preventie, reductie, recycling en hergebruik. Op deze wijze willen we enerzijds de negatieve gevolgen van onze processen minimaliseren, anderzijds positief bijdragen aan het milieu en de menselijke gezondheid. Het uiteindelijke doel? In 2030 willen wij de verspilling, intern en extern, tot nul hebben teruggebracht door voor al onze producten uitsluitend ecovriendelijke materialen te gebruiken.

Hulp nodig?