Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 25, 2022

Horiver groen: nieuwe effectieve tool in strijd tegen Echinotrips

Echinotrips (Echinothrips americanus) is een steeds groter wordend probleem in de Nederlandse tuinbouw, zowel in veel sierteelt- als groentegewassen. Met het slinkende middelenpakket zijn er momenteel geen middelen meer beschikbaar die integreerbaar zijn met biologie. Redenen genoeg om op zoek te gaan naar een effectieve aanvulling op onze strategie om deze lastige plaag onder controle te krijgen.

Afgelopen jaar hebben we dan ook meerdere proeven gedaan met diverse bestrijders o.a. met Chrysopa eieren en Montdorensis met goede resultaten. We zijn gericht op zoek gegaan naar een oplossing. En soms stuiten we per toeval op een ontdekking waaruit een mooie nieuwe effectieve tool in de strijd tegen Echinotrips voortkomt.

Groene gieter

Zo ook in deze zoektocht. Per toeval is een oude plastic gieter verworden tot een groene vangplaat in strijd tegen deze plaag. In de kas bij Westland Seeds, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de veredeling van paprika, trof voorman Masud namelijk op een donkergroene gieter veel trips aan. Hij constateerde dat daar meer trips op zaten dan op de gele vangplaten die in de kas gebruikt worden. Toen hij later zag dat op de groene steek-etiketten die het bedrijf bij de producten zet, meer trips zaten dan op de etiketten met een andere kleur, viel het spreekwoordelijke kwartje. Masud nam contact op met Lisa Broekhuizen, Koppert Consultant van Westland Seeds, en zo ging het balletje rollen.

Grotere schaal

Na deze ontdekking hebben we alles in het werk gesteld om in onze fabriek groene vangplaten te kunnen gaan produceren zodat we op grotere schaal proeven konden uitzetten.

We hebben inmiddels in diverse gewassen proeven uitgezet met positieve resultaten. Gewassen zoals; paprika, bramen en roos. Conclusie: we zien in ieder gewas waarin we de proeven doen hetzelfde beeld; de Echinotrips zitten massaal op de groene Horiver vangplaten.

Tot nu toe behaalde resultaten

Echinotrips per vangplaat in het gewas roos:

Echinotrips per vangplaat in het gewas paprika:

Vervolgonderzoek

We hebben met de huidige plaat nu al een geweldig hulpmiddel in de strijd tegen Echinotrips en we zetten de proeven het aankomende jaar ook voort. We willen onder andere achterhalen of er verschil zit tussen diverse groentinten en de hoogte van de platen in het gewas.

Advies nodig?

Is Echinotrips in jouw gewas ook een probleem neem dan voor een advies op maat contact op met je consultant.

Hulp nodig?