Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juli 07, 2022

Beste aanpak tegen Echinotrips

Onze adviseur:

Beste aanpak tegen Echinotrips

Er wordt weer Echinotrips gevonden in de komkommerteelt. Het is er ook het tijdstip voor: Echinotrips heeft het naar zijn zin bij zomers weer.

De verspreiding gaat langzamer dan bij Californische trips omdat het een slechte vlieger is. Deze plaag begint vaak plaatselijk en verspreidt zich via kleding, karren etc. Wat betreft biologie: deze trips is lastiger te bestrijden, de larven zijn namelijk groot en sterk en dat maakt het voor de roofmijten moeilijk om ze aan te vallen. Ook is het echt een bladbewoner en begint vaak onder in de plant, terwijl bestrijders vaak boven in de plant en in de bloemen zitten. De beste bestrijders zijn Limonica (Amblydromalus limonicus) en Orius majusculus.

Nieuwe tool voor Echinotrips

We hebben daarnaast een mooie nieuwe tool die Echinotrips signaleert en wegvangt. We hebben vorig jaar ontdekt dat groene vangkaarten enorm aantrekkelijk zijn voor de Echinotrips. Met deze kaarten kun je signaleren (hang er preventief 10-20 op per ha), maar ook wegvangen.

Vind je een haard? Hang dan op die plek voldoende groene vangkaarten; weg is weg!

Meer informatie