Effectieve bestrijding met Chrysopa-E!

Effectieve bestrijding met Chrysopa-E!

Voordelige en betere biologische bestrijding van bladluis, wolluis en echinotrips

Bladluizen en wolluizen zijn moeilijk te bestrijden en vormen een toenemend probleem in veel gewassen waarin de haarden explosief kunnen groeien. Door gebruik te maken van een vroeger stadium van de gaasvlieg – de natuurlijke vijand van bladluis, wolluis en echinotrips – kunnen telers de haarden van deze schadelijke plagen nu doeltreffender en economischer aanpakken. Voortdurende R&D-inspanningen hebben geresulteerd in een nieuw product dat op de markt wordt gebracht onder de naam Chrysopa-E en dat efficiënter gebruik maakt van het eistadium van de gaasvlieg, Chrysoperla carnea, in plaats van het eerder gebruikte larvenstadium.

Voordelen van Chrysopa-E

Dankzij de aantrekkelijke prijs van Chrysopa-E is het mogelijk veel meer natuurlijke vijanden in te zetten en zo plagen beter te bestrijden, met een beter rendement op de investering. Met Chrysopa-E krijgt u een arsenaal aan biologische bestrijdingsmiddelen klaar voor actie. Chrysopa-E voedt zich met alle soorten bladluis, wolluis en echinotrips, dus in dat opzicht is dit een natuurlijke vijand met een uitgebreid menu.

Effectieve bestrijding
Uitzonderlijk uitgebreid dieet
Groot aantal predatoren

Effectieve bestrijding

Chrysopa-E kan tegen lagere productiekosten worden geproduceerd, zodat u veel meer bestrijders kunt inzetten tegen lagere kosten. U kunt veel meer natuurlijke vijanden inzetten en zo plagen beter bestrijden, met een beter rendement op de investering. Chrysopa-E is door de lagere kosten ook geschikt voor langdurig preventief gebruik met minder behoefte aan chemische correcties die het totale biologische systeem in de kas kunnen verstoren.

Uitzonderlijk uitgebreid dieet

De bestaande bestrijdingsmiddelen voor bladluizen (sluipwespen) pakken vaak slechts één specifieke bladluissoort aan, terwijl Chrysopa-E zich voedt met alle soorten bladluis, wolluis en echinotrips, dus in dat opzicht is dit een natuurlijke vijand met een uitgebreid menu. Chrysopa-E is geschikt voor een breed scala aan gewassen en Koppert heeft goede resultaten behaald met proeven in diverse gewassen.

Groot aantal predatoren

Door gebruik te maken van een vroeger stadium van de gaasvlieg – de natuurlijke vijand van bladluis, wolluis en echinotrips – kunnen telers de haarden van deze schadelijke plagen nu doeltreffender en economischer aanpakken. Terwijl het larvenproduct wordt geleverd in een emmer van 6 liter met 10.000 larven, worden de eieren geleverd in een canister van 90 ml met 100.000 eieren. Dit levert een enorme winst op wat betreft het transportvolume en zorgt voor een duurzamere toeleveringsketen.

Veelgestelde vragen

Aanbevolen voor jou

Hulp nodig?