Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juni 01, 2017

Warm weer en oostenwind: de plaagdruk loopt sterk op!

Door het warme weer en de oostenwind is een aantal plagen zeer actueel geworden. Zo steekt spint de kop op. Op haarden kunnen telers Spidex inzetten, dit is de roofmijt Phytoseiulus persimilis. In een aantal gewassen is de galmug Feltiella acarisuga, oftewel Spidend, ook al spontaan aanwezig, maar niet in die mate dat voldoende sterke populaties beschikbaar zijn.

Bladluizen
Met de hoge temperaturen is onvermijdelijk ook de druk van bladluizen enorm toegenomen. Dit terwijl het aantal chemische middelen onder druk staat en handelsbedrijven steeds vaker producten mijden die met behulp van neonicotinoïden zijn opgekweekt. Een biologische aanpak van de luizen is dus steeds belangrijker. Sluipwespen en de galmug Aphidend (Aphidoletes aphidimyza) zijn de aangewezen bestrijders om de luizen onder controle te houden.
Op haarden kunnen de telers Chrysopa inzetten, dit zijn de larven van de gaasvlieg Chrysoperla carnea. In buitenteelten maar ook in plantsoenen, op bomen en struiken (onder meer rozen) kunnen zij goed werk verrichten, ze kunnen immers niet wegvliegen.

Trips
Trips is eveneens in veel gewassen sterk gegroeid. Hang veel of extra vangkaarten op en verhoog het aantal per vierkante meter ingezette roofmijten. Het juiste aantal is sterk afhankelijk van het gewas en de plaagdruk. Vraag daarom uw begeleider om een advies op maat.

Aanbevolen voor jou