Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: augustus 03, 2017

Trips in buitenteelten: sluit vervelende verrassingen uit

Vooral in de kas, maar ook in de buitenteelten komen we in diverse gewassen trips tegen, zoals in clematis, hortensia, syringa, fraxinus en fuchsia. In de kas gaat het vooral om Californische trips en om Trips tabaci. Buiten komen ook andere soorten voor, die soms wel, soms geen schade veroorzaken.

Twijfelt u om welke soort het gaat en wilt u vervelende verrassingen uitsluiten? Vraag Koppert dan om de in uw gewas aangetroffen trips te determineren.

In dat geval moet u volwassen exemplaren opsturen. Het is namelijk niet mogelijk om een van een Horiver vangkaart geplukte trips te determineren, omdat bijvoorbeeld het aantal antennedelen en de borstharen vaak de onderscheidende kenmerken zijn.

Met de uitslag van het determinatieonderzoek weet u om welke soort het gaat en kunt u vervolgens de juiste maatregelen nemen.

Aanbevolen voor jou