Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 16, 2017

Trips in de boomkwekerij

Trips is ook in de boomkwekerij een lastig plaaginsect. Probeer daarom vanaf het begin er bovenop te zitten. Start zodra de temperaturen oplopen met het uitzetten van roofmijten. Bespreek met uw consultant welke bestrijders het beste in uw gewas en bij uw teeltklimaat passen.

Zet zonodig ook bodemroofmijten in om een deel van de tripspoppen aan te pakken. Nog een mogelijkheid is het ophangen van veel vangplaten (mass trapping), waardoor u zoveel mogelijk volwassen tripsen wegvangt. Reken met één Horiver vangplaat per 10 vierkante meter.

Meer effect met lokstof Attracker
Als u eerst nog een chemische behandeling toepast, is het verstandig Attracker aan het chemische middel toe te voegen. De suikers in Attracker lokken de plaaginsecten uit hun schuilplaatsen, waardoor het effect van de bespuiting groter zal zijn. Controleer op onze nieuwe neveneffectenapp of de bespuiting niet een te lange nawerking geeft.

Bij vochtige omstandigheden en bij een temperatuur boven 18°C kunt u ook Mycotal inzetten. De sporen van deze schimmel dringen de tripslarven binnen, waarna de larven afsterven.

Aanbevolen voor jou