Aphidoletes aphidimyza

Aphidoletes aphidimyza voor bladluisbestrijding

Aphidoletes aphidimyza is een roofzuchtige galmug die bekend staat om zijn doeltreffendheid bij biologische bestrijding van bladluizen. Dit nuttige insect wordt veel gebruikt in programma's voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM) om bladluispopulaties in verschillende land- en tuinbouwomgevingen te onderdrukken.

De roofgalmug Aphidoletes aphidimyza wordt gebruikt voor de bestrijding van de volgende plagen:

  • Bladluizen

Aphidoletes aphidimyza is bij Koppert verkrijgbaar als Aphidend.

Play

Hoe te gebruiken voor Aphidoletes aphidimyza

De roofgalmug Aphidoletes aphidimyza is verkrijgbaar in een flesje (Aphidend).

  • Open de fles in de kas

  • Plaats de fles direct op de grond of steenwolmatten of hang hem tussen de planten

  • Strooi de inhoud niet uit

  • Eenmaal uitgekomen, zullen de volwassen galmuggen de fles verlaten en zich verspreiden.

De dosering van Aphidend is afhankelijk van het klimaat, gewas en bladluisdichtheid en moet altijd worden aangepast aan de specifieke situatie. Start de introductie zodra de eerste bladluizen in het gewas worden waargenomen. Bereik een introductie van 1-10 perm2/uitzetting. Introducties moeten wekelijks worden herhaald totdat de bladluizen onder controle zijn. Neem contact op met een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Beste omstandigheden voor gebruik van Aphidoletes aphidimyza

De galmug Aphidoletes aphidimyza is het meest effectief tussen 20 en 30°C (68 en 86°F), de effectiviteit neemt aanzienlijk af bij hogere temperaturen. Aangezien galmuggen 's nachts actief zijn, is het cruciaal om de nachttemperatuur boven 12°C te houden om optimale omstandigheden voor ovipositie te garanderen. Pas Aphidoletes aphidimyza toe in een omgeving met een hoge relatieve vochtigheid (> 70%) voor de beste resultaten.

Eetgedrag van Aphidoletes aphidimyza

Het zoekgedrag van volwassen vrouwelijke galmuggen is uiterst efficiënt. Ze zijn in staat om met bladluis besmette planten op te sporen tussen talrijke niet-besmette planten, wat de snelle vestiging van muggenpopulaties in het gewas vergemakkelijkt. Omdat de eitjes meestal in of vlakbij een bladluiskolonie worden gelegd, is het vinden van prooi voor de pas uitgekomen larven normaal gesproken niet moeilijk. Wanneer een galmuglarve een bladluis aanvalt, injecteert ze een verlammend gif dat ook de predigestie van de inhoud van het lichaam start. De larve zuigt vervolgens de lichaamsvloeistoffen op, waardoor de dode bladluis aan haar snuit aan het blad hangt om bruin of zwart te worden en uiteindelijk te rotten. De hoeveelheid bladluizen die een galmuglarve eet, hangt af van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de leeftijd en grootte van de bladluizen en de soort bladluis. De tijd die nodig is om een bladluis op te eten kan variëren van enkele minuten tot enkele uren, afhankelijk van de leeftijd en voedingstoestand van de predator en de grootte van de prooi.

Levenscyclus van Aphidoletes aphidimyza

Telers kunnen de verschillende levensstadia van de galmug Aphidoletes aphidimyza herkennen wanneer ze het gebruiken als biocontroleproduct door te letten op duidelijke fysieke kenmerken in elk stadium. Telers kunnen de verschillende levensstadia als volgt herkennen:

  • Eistadium: Eitjes van Aphidoletes aphidimyza zijn klein en langwerpig, en worden meestal afzonderlijk gelegd in de buurt van bladluiskolonies. Ze zijn doorzichtig en moeilijk te zien zonder vergroting.

  • Larvenstadium: De larven van Aphidoletes aphidimyza zijn het primaire roofdierstadium. Het zijn kleine, oranje maden met duidelijke zwarte monddelen. Deze larven voeden zich actief met bladluizen en zijn vaak te vinden in de buurt van met bladluis besmette gebieden.

  • Popstadium: Aphidoletes aphidimyza poppen zijn inactief en lijken op kleine, donkergekleurde langwerpige vormen. Ze worden vaak gevonden in de grond of op plantenoppervlakken in de buurt van bladluiskolonies.

  • Volwassen stadium: Volwassen Aphidoletes aphidimyza zijn kleine, slanke vliegen met lange poten en opvallende vleugelmarkeringen. Ze hebben een donkere lichaamskleur en worden vaak rustend op gebladerte of vliegend in de buurt van bladluizen aangetaste gebieden gezien.

Door deze karakteristieke kenmerken in elke levensfase te herkennen, kunnen telers Aphidoletes aphidimyza effectief controleren en gebruiken als onderdeel van hun geïntegreerde gewasbescherming.

Aanbevolen voor jou