Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 20, 2017

Spint, witte vlieg en katoenluis in komkommer

In komkommers komt op het moment spint opzetten. In de praktijk blijkt Spidex (de roofmijt Phytoseiulus persimilis) goed aan te slaan. Het ondersteunen van Spidex met Spidend (de galmug Feltiella acarisuga) is raadzaam, want Feltiella bouwt in deze tijd van het jaar zijn populaties goed op. De combinatie van de twee bestrijders biedt dus extra zekerheid.

Witte vlieg
Op een enkele plek wordt witte vlieg gesignaleerd. Hou zijn ontwikkeling met behulp van Horiver vangplaten goed in de gaten. Let ook bij het werken in het gewas goed op of witte vlieg opvliegt. Als u zijn aanwezigheid constateert, reageer dan met extra bestrijders en vang de volwassen exemplaren weg met Horiver vangplaten of Rollertrap vanglinten.

Katoenluis
Op een aantal bedrijven zijn de eerste katoenluizen gesignaleerd. Aphipar (de sluipwesp Aphidius colemani) en Aphidend (de galmug Aphidoletes aphidimyza) pakken deze luis prima aan. Op plekken die al ernstiger zijn aangetast, kunt u hun gebruik combineren met een lokale correctiebespuiting.

Blijf controleren
Blijf ondertussen bij palen, het betonpad en de gevels het onkruid verwijderen. Het zijn schuilplaatsen voor plaaginsecten. Maar deze plekken zijn dus ook 'verklikkers'; gebruik ze daarom ook om uw kas op de aanwezigheid van plaaginsecten te controleren.