Categorie: Kolom
Publicatiedatum: mei 10, 2019

Voorkom wortelproblemen in de aardbeienopkweek met Natugro!

De zomer van 2019 komt eraan. Dat is ook te zien aan de aardbeienproductie die onder glas inmiddels goed op gang komt, en over enkele weken zullen ook buiten de aardbeien geplukt worden. Voor de opkwekers van aardbeienplanten is het alweer tijd om na te denken over het volgende seizoen; Hoe ga je volgend jaar een gezonde, ziektevrije plant afleveren?

Rond juli worden de aardbei trayplanten gestekt. Deze stekken hebben nauwelijks wortels, en moeten constant nat gehouden worden in de eerste periode na planten. Ook hebben deze stekken verse wonden, wat infectie van veel wortelziekten bevorderd. Deze wonden, in combinatie met hoge temperaturen in juli, is de reden waarom wortelziekten als Phytophtora cactorum en Pestaloptiopsis spp. planten gemakkelijk kunnen infecteren. Dit kan leiden tot grote uitval in de opkweek, of later in de productie.

Plantresistentie, het voorkomen van overmatige watergift en teelthygiëne zijn belangrijke voorzorgsmaatregelen om deze ziekten te voorkomen. Omdat het aantal chemische middelen om deze ziektes te voorkomen of te bestrijden af neemt is het tijd voor een andere aanpak.

Koppert heeft in de preventie aanpak van wortelziekten in de aarbei trayplanten de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Dit heeft geleidt tot een robuuste, wel doordachte aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op het gebruik van bio fungiciden en biostimulanten en heeft de volgende pijlers:

1. Starten met een gezonde en beschermde wortel en wortelmilieu door het gebruik van Trianum en Vidi Parva.

Trianum is een geregistreerde biofungicide die is toegelaten in de aardbeiteelt. Trianum bevat de schimmel Trichoderma harzianum T-22. Deze nuttige bodemschimmel beschermt planten tegen wortelziekten, en kan ook actief wortelziekten afdoden. Gecombineerd met Vidi Parva resulteert dit in een snellere groei van de stekken en meer haarwortels. Vidi Parva bestaat uit diverse aminozuren, waarvan Tryptofaan één van de belangrijkste is. Deze stof werkt als een signaalstof voor de plant om wortels aan te maken. Dit resulteert in snellere inworteling waardoor wortelziekten minder toe kunnen slaan, varenrouwmuggen minder de kans krijgen schade te veroorzaken en een snellere plant- en wortelontwikkeling. Vidi Parva stimuleert ook het nuttige bodemleven zoals de Pseudomonas fluorescens. Deze goede bacterie beschermd de wortels tegen ziektes als Phytophtora cactorum.

2. Het optimaal functioneren van de plant door het gebruik van Vidi Terrum en Veni Calcium.

Vidi Terrum bevat grote hoeveelheden aminozuren en vitaminen. Deze stoffen helpen de plant om ‘plant secundaire metabolieten’, oftewel afweerstoffen, aan te maken. Deze helpen de plant te beschermen. Daarnaast zorgt het voor energie voor de plant en het microbioom rond de wortel. Wanneer men dit product toepast samen met Veni Calcium wordt de opname verbeterd (aminozuren zijn gemakkelijk opneembaar). Calcium in de plant wordt alleen opgenomen door passief transport, wat gedreven wordt door verdamping van de planten. Dit leidt vaak tot lokale tekorten van Calcium wanneer de verdamping van de plant verminderd wordt, of in de plant delen die weinig verdamping hebben. Dit kan gebeuren terwijl er een overmaat aan Calcium in de bodem aanwezig is. Calcium is essentieel voor celwanden, en zorgt hier voor de stevigheid. Tekorten van Calcium in de plant leidt tot zwakkere celstructuren en geven schimmelziekten meer kans om een plant aan te tasten. De Calcium in Veni Calcium is makkelijk opneembaar en transporteerbaar in de plant. Hierdoor worden lokale tekorten voorkomen en is de plant fysiek sterker.

3. Het creëren en onderhouden van een divers en weerbaar wortelmilieu door het gebruik van Fortafol

Fortafol bevat een mix van fulvine- en humine zuren samen met diverse plant extracten. Fulvine zuren kunnen worden opgenomen via de bladeren (huidmondjes) en de wortels en helpen met het functioneren van het cel membraam. Dit leidt tot een beter functioneren van het cel membraam en hiermee de celfuncties. Humine zuren worden alleen via de wortels opgenomen. Beide zuren spelen ook een belangrijke rol bij de bodemstructuur en vergroten de capaciteit van de bodem om water en voedingstoffen vast te houden. De plantextracten in Fortafol zijn afkomstig van diverse kruiden, en werken indirect tegen bodempathogenen. Door Fortafol in het begin, en vervolgens tijdens de teelt elke drie weken toe te passen, is de plant continu beschermt tegen wortelziekten en worden de plantprocessen geoptimaliseerd.

Deze geïntegreerde aanpak heeft afgelopen jaren in de praktijk laten zien dat deze minstens even effectief is als de traditionele aanpak. Uitval van planten was vergelijkbaar of lager ten op zichtte van traditioneel opgekweekte planten. Plantensap analyses bij diverse plantenkwekers hebben aangetoond dat er een significante verlaging van het nitraatgehalte in het blad en het rhizoom plaats vond (tot 60%), terwijl het totaal stikstof gehalte in de plant hetzelfde bleef. Dit geeft aan dat er een betere omzetting van nitraten naar andere stikstof componenten in de plant plaats vindt. Nitraat in een plant trekt water aan, wat leidt tot zwakkere cellen. Het verlagen van het nitraatgehalte in de plant betekent dan ook een weerbaardere plant tegen ziekten en plagen

Een ander effect is de verhoging van het suikergehalte in de plant maar ook in het rhizoom. Voordat de planten in de koelcel gingen werd er een toename van suikers gemeten in het rhizoom. Aardbeiplanten slaan in het najaar hun energie op in hun rhizoom. Dit gebeurd als suiker of als zetmeel. Gedurende de winter worden beiden ‘verbruikt’ om de plantprocessen voor onderhoud door te laten gaan. Een verhoging hiervan betekent dan ook een verbeterde houdbaarheid van de aardbeiplanten tijdens de koeling, en een grotere reserve om na de rustperiode weer weg te groeien.

Metingen hebben ook laten zien dat Trichoderma harzianum kan overwinteren op de wortel. Dit betekent dat de planten direct in de productieteelt ook weer beschermt zijn tegen wortelziekten, en dat planten groei ook in de productie profiteert van deze schimmel. Koppert is er van overtuigt dat deze aanpak en een goede begeleiding door onze specialisten wortelproblemen kan voorkomen.

Hulp nodig?