Categorie: Artikel
Publicatiedatum: mei 11, 2021

Trianum groeit snel in akkerbouw en vollegronds groenteteelt

Onze adviseur:

Frank Druyff Consultant agri
Frank_Druyff_Consultancy_Koppert_Biological_Systems-43.jpg

Trianum groeit snel in akkerbouw en vollegronds groenteteelt

Consultant agri Frank Druyff: "In tal van buitengewassen zien we goede resultaten met Trianum-G. Het gebruik van het product neemt dan ook snel toe."

Steeds meer akkerbouwers en telers van vollegrondsgroenten gebruiken onze biologische fungicide Trianum-G. Het product is in steeds meer gewassen een interessant alternatief voor de chemische gewasbescherming.

Trianum is gebaseerd op de schimmel Trichoderma harzianum stam T22. Het gewasbeschermingsproduct met een claim op Pythium spp, Fusarium spp en Rhizoctonia spp vergroot tevens de weerbaarheid van de plant tegen stress door ziektedruk en suboptimale omstandigheden (voeding, water, klimaat). Daarnaast stimuleert Trianum de nutriëntenopname. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen.

De Trichoderma-schimmel vormt een mycelium dat langs de wortels van het gewas groeit en zo ziekteverwekkers hun voedselbron ontneemt. Ook kan de schimmel de celwanden van ziekteverwekkers beschadigen waardoor deze afsterven.

Sterke effecten van Trianum

"In de akkerbouw en de vollegrondstuinbouw nemen de problemen met grondgebonden schimmels nog steeds toe", zegt consultant Agri Frank Druyff. "Het is dus goed dat Trianum-G, de granulaatvorm, in steeds meer gewassen is toegelaten."

Voorbeelden zijn spinazie (tegen Pythium) en sla (tegen Fusarium). Ook bonen hebben voordeel van een behandeling met Trianum-G. Frank Druyff: "We zien een goed effect op de uniformiteit van de gewassen, op de peulzetting en op een vroegere bloei".

In de uitgangsmaterialen plantuien en spinaziezaad bevordert Trianum-G de plantaantallen en een uniforme opkomst. Aardappel- en uientelers in Spanje en Italië melden goede resultaten van Trianum-G op Rhizoctonia.

Ook in rode bieten en pastinaken wordt Trianum-G gebruikt. Hele sterke resultaten zijn zichtbaar in de teelt van peen. "De opkomst is beter, de plantaantallen per meter zijn hoger, er is minder uitval en het gewas staat er uniformer bij. En kleinere plantjes zie je snel bijtrekken."

Interessanter

Koppert blijft werken aan nog meer registraties en onderzoekt ook de mogelijkheid van Trianum-P, de oplosbare, vloeibare variant, die met de zaden zou kunnen worden meegedruppeld. "Het gaat hard met Trianum", vat Frank Druyff de ontwikkelingen samen. "Ondernemers horen de goede berichten en zien de werking van het product; zij willen er dan zelf ook mee aan de slag. Dat Koppert erin geslaagd is om de prijs van het product te verlagen, maakt Trianum alleen maar aantrekkelijker en interessanter voor deze ondernemers."

Hulp nodig?