Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: november 12, 2015

Witte vlieg in tomaat en paprika: zet heel vroeg voldoende bestrijders in!

Op het moment hebben veel telers van tomaat en paprika last van witte vlieg. Vooral de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, is een lastig te controleren plaaginsect. Nadat hij jaren zo goed als afwezig is geweest, duikt hij nu weer massaal op in de gewassen.

Voor het eerst sinds 2007 is de tabakswittevlieg weer actueel en hij is meteen een regelrechte bedreiging. Veel telers kwamen hem de afgelopen maanden tegen in hun gewassen. Bemoeilijkend is dat de tabakswittevlieg lastig is te onderscheiden van de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). Hij is bovendien sterk resistent tegen chemische middelen. Omdat hij zich over de hele plant verspreidt, geven vangplaattellingen niet altijd een betrouwbaar beeld van de plaagdruk.

Belichte en onbelichte tomaten
Het advies van Koppert voor de belichte tomatenteelt is meteen bij de start van de teelt preventief Eretmocerus eremicus (Ercal) te introduceren. Deze sluipwesp pakt beide soorten witte vlieg. Daarna kunnen telers verder werken met Enermix, de combinatie van Eretmocerus eremicus en Encarsia formosa. Ook in de onbelichte teelt van tomaten is Enermix het aangewezen product om de twee soorten witte vlieg te bestrijden.

Zorg ervoor dat er steeds voldoende bestrijders in het gewas zijn. Als de plaagdruk van de tabakswittevlieg uit de hand is gelopen, is daar namelijk niet veel meer aan te doen. Vaak wordt er dan naar chemische middelen gegrepen. Maar dan komt het biologisch evenwicht in gevaar en kan de teler met lege handen komen te staan. Tegenover Bemisia, maar ook tegenover andere plaaginsecten!

Ook in paprika
Ook in de paprika's is de tabakswittevlieg weer opgedoken. Koppert verwacht dat hij veel last gaat geven op bedrijven die nu of binnenkort aan een nieuwe teelt beginnen. Ook hier is het advies om heel vroeg bestrijders in het gewas te hebben. Bij paprika is dat in eerste instantie de roofmijt Amblyseius swirskii (Swirski-Mite).

Zet voldoende roofmijten in. Amblyseius swirskii heeft ongeveer acht weken nodig om een sterke populatie te vestigen. In die tijd is de witte vlieg al bijna drie generaties verder. Daar is zonder harde maatregelen niet tegenop te werken. Zet Swirskii daarom vroeg, dus preventief, in en kies voor 25 procent meer exemplaren dan de standaardadviezen voorschrijven. Naast Swirskii kunnen telers ook Eretmocerus eremicus inzetten.

Sleutelrol voor Mirical
Ercal en Enermix zijn effectieve bestrijders van witte vlieg. In tomaat en paprika kan ook Macrolophus pygmaeus (Mirical) witte vlieg goed aanpakken. De roofwants is erg effectief, maar heeft tijd nodig om zijn populatie op te bouwen. Door hem bij te voeren met eieren van Ephestia (Entofood) kunnen telers de populatie-opbouw versnellen. Kies voor tenminste één voerrij per tralie.

Een andere maatregel is om niet meer blad te snijden dan noodzakelijk is. Hou minstens 23 bladeren per plant aan, dan loopt de populatie van Macrolophus sneller op. Ook voor Mirical geldt: zet voldoende exemplaren uit, en zonodig extra exemplaren.

Vraag om advies
Tot slot kunnen Horiver vangplaten en Rollertraps de teler helpen witte vlieg te signaleren, maar uiteraard ook weg te vangen. Bij alles geldt natuurlijk: bel uw consultant als u problemen denkt te gaan krijgen.