Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 22, 2018

Koppert pakt samen met Valto schadelijk tomatenvirus aan

Koppert Biological Systems is overtuigd dat samenwerking en het delen van kennis essentieel zijn voor het bevorderen van natuurlijke gewasbescherming. Daarom werkt Koppert samen met Valto, zodat deze Nederlandse producent van nuttige gewasvirussen tomatentelers over de hele wereld kan bereiken.

De twee innovatieve producenten van biologische oplossingen zijn gevestigd in het hart van de Nederlandse groente- en fruitteeltregio. Ze zijn nauw met elkaar verbonden waar het gaat om het vinden van natuurlijke oplossingen voor ziekten en plagen. Koppert is wereldwijd actief via een netwerk van 27 dochterondernemingen en distributeurs in meer dan 100 landen. Het familiebedrijf Valto heeft een gespecialiseerd productassortiment en zal profijt hebben van het uitgebreide distributienetwerk, de toeleveringsketen, klantenservice en meer dan 200 professionele adviseurs van Koppert.


Wereldwijde distributie V10
V10 is in 2006 ontwikkeld door Valto. Het wordt op grote schaal gebruikt tegen het virulente pepinomozaïekvirus (PepMV), een virus dat verantwoordelijk is voor aanzienlijke verliezen in de tomatenproductie over de hele wereld. Dit natuurlijke gewasbeschermingsmiddel wordt sinds zijn introductie met succes ingezet door lokale telers. Tegenwoordig wordt een aanzienlijk percentage van de totale tomatenproductie in Nederland erdoor beschermd.

‘De werking van V10 is aangetoond in diverse proeven die nodig waren voor het volledige Europese registratiedossier. De twee werkzame stoffen en het product V10 zijn door het CTGB toegelaten als laag-risicomiddel,’ aldus Thorben Looije, directeur van Valto. Valto blijft verantwoordelijk voor de verkoop en distributie van het product V10 in Nederland, en Koppert Biological Systems neemt de distributie en verkoop van deze natuurlijke virusoplossing in de rest van de wereld op zich. In de meeste andere EU-landen is de registratieprocedure in een vergevorderd stadium, en ook buiten Europa zijn inmiddels registratieaanvragen ingediend.


Dubbele bescherming
Het Valto-product V10 bestaat uit twee milde varianten van het pepinomozaïekvirus (VX1 en VC1) en biedt dubbele bescherming tegen verschillende schadelijke symptomen van PepMV EU, PepMV LP en PetMV CH2. V10 onderdrukt ook symptomen van PepMV US1(CH1). Het pepinomozaïekvirus is zeer veranderlijk en veroorzaakt schade zoals blad- en stengelnecrose, en verkleuring, afgenomen groei en barsten van de vruchten. De overdracht vindt vaak plaats via plantensap bij werkzaamheden in het gewas en via besmette materialen zoals kleding en gereedschap.

‘Je kunt V10 vergelijken met de griepprik’, licht Thorben Looije van Valto toe. Het is een preventief middel en moet worden toegepast op jonge planten. In de kas zijn vaak twee virusstammen aanwezig. V10 werkt tegen beide stammen, zodat mutatie minder waarschijnlijk is en het gewas op natuurlijke wijze wordt beschermd. Met deze tweeledige bescherming onderscheiden wij ons van onze concurrenten.’

Ik ben enorm blij met de samenwerking met Koppert. De professionele logistiek van dit bedrijf biedt precies het juiste platform om V10 wereldwijd op de markt te brengen. Ik zal nauw betrokken zijn bij het doorgeven van onze kennis en ervaring aan de adviseurs van Koppert bij de betreffende dochterondernemingen,’ aldus Looije.


Wereldwijde samenwerking
‘Deze virusvaccinatie past heel goed in ons pakket van biologische oplossingen en kan dus eenvoudig worden geïntegreerd in onze manier van werken,’ vertelt Kris de Smet, productmanager bij Koppert. ‘V10 wordt naar verwachting binnen enkele weken of maanden toegelaten in diverse Europese landen. We verwachten dat tomatentelers in heel Europa de vaccinatie met het ‘Pep’-virus snel zullen overnemen als standaardpraktijk. In ieder geval in hightechkassen, aangezien de telers weten welke opbrengstverliezen dit virus kan veroorzaken.’

‘In eerste instantie zijn sommige telers misschien wat terughoudend, omdat een vaccinatie een zwakke vorm van de ziekte veroorzaakt. De planten krijgen eerst een kleine schok, maar vervolgens zijn ze gedurende de rest van de teeltcyclus veel beter bestand tegen de schadelijke varianten van het virus. Bij vaccinaties voor mensen werkt het ook zo, dus telers snappen dit. De voordelen spreken voor zich, dus we verwachten geen grote zorgen op dat gebied’, concludeert de Smet.