Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: september 12, 2016

Alertheid gevraagd in komkommerteelt

Met op het moment ronduit heet zomerweer is het belangrijk goed te scouten en het gewas te monitoren, zodat u weet waar eventuele problemen zitten. Zowel spint als vliegende plaaginsecten (zoals witte vlieg en trips) vragen aandacht.

Wat spint betreft is het zaak na te gaan of de bestrijders de plaagdruk kunnen bijhouden. Als zij achter lopen, kunt u corrigeren of nieuwe of extra bestrijders inzetten.

Als het gaat om wittevvlieg en trips zien we her en der plekken ontstaan die extra aandacht behoeven. Hang Horiver vangplaten op om zowel witte vlieg als trips te bestrijden. Hang tijdens werkzaamheden in het gewas de vangplaten ook boven de gewaskarren om volwassen exemplaren weg te vangen en zorg voor voldoende bestrijders; roofmijten moeten de boventoon voeren.

De sluipwespen tegen witte vlieg (Enermix) zijn goed actief en op echte haarden is er een goede bijdrage van de roofkever Delphibug, die zich daarop ook goed ontwikkelt. Op de ergste plekken kunt u bijspuiten met Mycotal en andere larvaciden, behandelingen waarmee u de biologie verder ondersteunt. In haarden met veel volwassen exemplaren geeft spuiten met Savona een goede reductie.

Nu het einde van de teelt in zicht komt, is het dus belangrijk om de plagen goed te blijven controleren. Bespreek met uw consultant welke maatregelen het beste passen in uw gewas en uw biologische systeem.