Categorie: Kolom
Publicatiedatum: april 15, 2019

Samen op weg naar een bloeiend resultaat in Hortensia

Onlangs was ik aanwezig bij de 10de editie van het PlantgezondheidEvent. Glastuinbouw Nederland schetste een toekomstbeeld van de tuinbouw in 2030. Als sector telen we in kassen gezonde, weerbare groenten, bloemen en planten. De kas vormt dan een biologisch ecosysteem. Vanuit het ministerie van LNV riep men op om als ondernemers, onderwijs en onderzoek samen te werken om de mooie positie van de bedrijven in de glastuinbouw verder uit te bouwen op het gebied van plantgezondheid. Het viel mij op dat er niet veel kwekers in de zaal zaten. Op zich begrijpelijk want plantgezondheid is slechts één van de vele facetten waar een kweker zich mee bezig moet houden op zijn of haar bedrijf.

Tijdens de presentaties en workshops in het tweede gedeelte van deze middag was er aandacht voor nieuwe plagen en ziekten. Door de toenemende globalisering in de sierteelthandel en klimaatverandering, worden nieuwe plagen vanuit andere delen van de wereld gemakkelijker mee geëxporteerd. Als het klimaat dan ook ‘gunstig’ is voor de overlevingskansen van deze schadelijke insect, kan deze snel voor problemen zorgen. Thrips setosus, Japanse bloementrips is hiervan een voorbeeld in Nederland. Deze thrips is voor het eerst ontdekt in Hortensia maar heeft zich inmiddels ook gevestigd in andere sierteeltgewassen. https://www.koppert.nl/uitdagingen/trips/japanse-bloementrips/

Koppert is sinds 2016 bezig om door middel van onderzoek én vanuit de praktijk kennis te verzamelen over deze plaag en manieren om deze te bestrijden. Een aantal consultants vanuit ons sierteeltteam focust zich op een succesvolle aanpak van plagen in Hortensia. Samen met de kwekers aan de slag om strategieën te bepalen en uit te voeren. Hierdoor komen we steeds een stapje dichterbij de juiste oplossing. Producten als Montdo-Mite, Spical, Spidex en Spidend laten successen zien als het gaat om de bestrijding van de Japanse bloementrips. Dit jaar zullen we onze praktijkproeven verder uitbreiden met andere natuurlijke vijanden.

De kennis over de juiste oplossing bij bekende of juiste nieuwe plagen, ontwikkelen we bij Koppert al meer dan 50 jaar. De kweker focust op de totale bedrijfsvoering. Wij en onze distributeurs helpen graag om de visie met gezonde en weerbare planten om te zetten naar een bloeiend resultaat.

Hulp nodig?