Categorie: Kolom
Publicatiedatum: december 17, 2018

Aardbei: terugblik op 2018, doorkijk naar 2019

Het aardbeienseizoen van 2018 ligt weer bijna achter ons. De hoogste tijd voor een terugblik. Wat ging goed, wat niet? En wat kunnen we daarvan leren voor komend seizoen?

Het meest typerende voor 2018 was natuurlijk de lange, droge zomer. Dit had effect op de planten, maar ook op de insecten. Zo vormde Orius, die zichzelf van nature manifesteerde in juni en juli, een mooie aanvulling op de tripsbestrijding in de stellingteelten. Van cruciaal belang hierbij was en is wel dat de roofwants zoveel mogelijk wordt gespaard; bijvoorbeeld door te kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor deze biologische bestrijder.

Drosophila suzukii kwam dit jaar juist later opzetten, aangezien de ontwikkelomstandigheden niet optimaal waren. De lage luchtvochtigheid zorgde voor een sterk verminderde eileg van de fruitvlieg, terwijl de tropische temperaturen resulteerden in een hogere sterfte. Met name een goede hygiëne (het tijdig weghalen van rotte vruchten en deze afvoeren van het perceel) en optimale teeltomstandigheden (ook in het najaar de plukinterval zo kort mogelijk houden) bleken wederom cruciaal in de strategie tegen de suzukii-fruitvlieg.

Spint bracht in de kasteelten vrij weinig problemen met zich mee. De inzet van Spical-Plus, eventueel aangevuld met de inzet van Spidex, was ook afgelopen jaar een goede manier om deze mijt onder de duim te houden. Witte vlieg was daarentegen op veel bedrijven in grote aantallen aanwezig - en nog steeds. De vliegen bevinden zich tot laat in het najaar rond de kas, op alles wat groen is. In augustus, na het planten, vliegen ze dan met zijn allen naar binnen, om vervolgens een populatie op te bouwen. Het is daarom essentieel om de nieuwe teelt zo schoon mogelijk te beginnen: zorg dat er geen onkruid in de kas staat, start met schoon plantmateriaal en houd onkruid rond de kas kort. Advies is ook om, voordat u gaat planten, Rollertraps op te hangen boven elk pad. Dit helpt de opmars van witte vlieg tegen te gaan. Ook het tijdig inzetten van de koude tolerante roofmijt Limonica is nuttig in de strijd tegen witte vlieg. Bijvoeren ondersteunt de ontwikkeling van de Limonica-populatie. Afgelopen jaar zijn hier positieve praktijkervaringen mee opgedaan; witte vlieg bleek op deze manier goed te beheersen.

Wat staat ons in 2019 te wachten? Nieuwe plagen? Oude ‘bekenden’ die voor grotere problemen zorgen? Het is afwachten. Feit is dat de natuur nooit stilstaat en blijft veranderen. Net zoals de wet- en regelgeving en de eisen van de consument. Wat betekent dat voor uw onderneming? Het is niet de vraag óf de gewasbescherming naar de toekomst toe verandert, maar of u erop voorbereid bent. Bij Koppert zoeken we continu naar nieuwe, natuurlijke oplossingen. Daarmee willen wij de uitdagingen van de toekomst tackelen, samen met u als teler!

Alvast fijne feestdagen en voor 2019 een goed aardbeienseizoen toegewenst!

Hulp nodig?