Categorie: Kolom
Publicatiedatum: april 10, 2019

Een nieuw seizoen buitenaardbeien: Geef trips geen kans!

Het voorjaar begint goed op gang te komen. De eerste buiten aardbeien op stellingen staan geplant of worden de komende weken geplant. Met het voorjaarsweer wordt naast de aardbeiplanten ook de trips weer actief. De trips poppen die hebben overwinterd komen uit. Tijd om de inzetstrategie voor de teelt op uw bedrijf te bepalen.

Houd daarbij goed rekening met chemische residuen die vanuit de opkweek nog op het plantmateriaal zitten, deze kunnen een negatief effect hebben op de inzet van biologie. Het is ook mogelijk dat via het plantmateriaal al plagen ongewild meekomen. Het is dus altijd belangrijk om per situatie te kijken hoe er gestart moet worden met biologische gewasbescherming.

Een goede trips beheersing is essentieel om een goede teelt te draaien. Resistentie van met name Californische trips, het wegvallen van middelen en scherpe afzeteisen vragen om een weloverwogen aanpak.

Het is dan ook van belang dat met het verschijnen van de eerste bloemen een leger aan biologie klaar staat om de trips aan te pakken. Door Thripex-plus direct in te zetten tijdens de eerste bloei en in combinatie met Thripex los strooien, ligt er een sterke basis voor de beheersing van trips.

Door hier gelijk bij de start van de teelt ook de bodemroofmijt Macrochels robustulus (Macro-mite) in te zetten, worden ook de trips poppen die op de bodem vallen aangepakt. Door deze samenwerking van roofmijten bovengronds en bodemroofmijten in de grond krijgen tripsen geen kans in het gewas.

Tegen spint is het advies om preventief Spical-plus in te zetten. De ervaring heeft geleerd dat deze roofmijt -Neoseileus californicus - een enorm sterke basis is voor spint beheersing.

Hulp nodig?