Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: september 04, 2018

Wees alert op luis en spint in komkommer

Onze adviseur:

De warmste dagen van het jaar liggen weer achter ons. De effecten van deze hitte op de plaagdruk in de nieuwe komkommergewassen worden nu zichtbaar. We zien regelmatig dat spint toch heeft doorgezet.

Tegen spint is veelal Spical-Plus preventief ingezet, maar dat is niet altijd voldoende gebleken. Bij plekken die zich blijven ontwikkelen, is ook ondersteuning van Spidex (roofmijt Phytoseiulus persimilis) nodig. Blijf deze roofmijt inzetten om plekken en haarden te beheersen en daarmee ‘gele’ koppen te voorkomen. Dat is vooral belangrijk in de teelten die nog een hele tijd te gaan hebben.

Ook was de (gevleugelde) katoenluis de afgelopen weken weer sterk in opkomst. Inzet van Aphipar (sluipwesp Aphidius colemani) kan helpen om snelle ontwikkeling en uitbreiding te remmen.