Categorie: Kolom
Publicatiedatum: februari 14, 2019

Vizier op nieuw akkerbouw- en vollegrondsgroenteseizoen

Onze adviseur:

Frank Druyff Consultant agri

Voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers draait het in de winterperiode vooral om het maken van plannen voor het nieuwe seizoen. Teeltplannen worden opgesteld, afzetstrategieën bepaald, bemestingsplannen uitgedacht, et cetera.

Ook bij Koppert draaien we op dit moment warm voor het op stapel staande akkerbouw- en vollegrondsgroenteseizoen: we zijn druk bezig om te kijken hoe we telers in deze sectoren verder kunnen helpen. Dat betekent concreet dat we inventariseren welke behoeften er leven, en op welke manier we daar met ons productportfolio op in kunnen springen. Dat vergt een continu overleg tussen de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf. Daarnaast zijn we druk met het inplannen van proeven en het maken van afspraken met telers. Kortom: ook bij Koppert Agri zijn we volop bezig met het maken van plannen, hebben we het vizier gericht op het komende akkerbouw- en vollegrondsgroenteseizoen!

Duidelijk is dat de behoefte aan biologische bestrijding in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt groot is, en ongetwijfeld verder zal toenemen. Dat heeft alles te maken met het feit dat chemische gewasbeschermingsmiddelen in versneld tempo wegvallen. De meerwaarde van de oplossingen die Koppert kan bieden, wordt dus alleen maar groter. Niet voor niets is de akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt voor ons een belangrijk speerpunt voor de komende jaren!

In de buitenteelten staan we op dit moment op hetzelfde punt als vijftig jaar geleden in de glasgroenteteelt en zo’n dertig jaar terug in de sierteelt. Ook toen waren telers sceptisch over de inzet van natuurlijke vijanden als oplossing. Deze scepsis voel ik nu ook in de akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Telers vragen zich bijvoorbeeld af of de natuurlijke vijanden niet wegvliegen? En wat ze dan nog wél kunnen spuiten?

Onder meer de bestrijding van trips in gewassen als spruitkool, uien en prei is een belangrijk issue. De nood is hoog: trips richtte de afgelopen jaren namelijk veel schade aan en chemische middelen werken niet meer afdoende. Als Koppert gaan we de komende drie jaar kijken welke natuurlijke vijanden kunnen helpen om deze plaag te tackelen. Dat betekent concreet dat we monitoringstechnieken ontwikkelen, bestrijders identificeren, uitzetstrategieën opstellen, et cetera. We hebben er alle vertrouwen in dat er een oplossing komt. De natuurlijke vijanden zijn immers voorhanden, en binnen Koppert is een schat aan kennis beschikbaar over de bestrijding van trips. Samen met de sector gaan we deze uitdaging aan

Wat mij betreft mag het voorjaar beginnen!

Hulp nodig?