Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: augustus 31, 2015

Entomophthora in tomaat: blijf goed scouten

Met name in augustus en september is in tomaat de parasitaire schimmel Entomophthora een bekende lastpak. Deze schimmel parasiteert vele soorten insecten, waaronder de roofwants Macrolophus pygmaeus (Mirical), die in de tomatenteelt witte vlieg, spint, luizen en rupsen bestrijdt.

Als de schimmel is aangetroffen, is het afwachten wat de gevolgen zijn voor de populatie Macrolophus. Soms blijft deze redelijk op peil. Als een betrekkelijk klein deel van de populatie besmet is geraakt en er is nog voldoende tijd om de populatie op kracht te laten komen, kan Macrolophus zijn bestrijdende werking weer oppakken.

Maar ook kan de populatie roofwantsen gedecimeerd worden of totaal ineenstorten. In een dergelijke situatie zullen de plaaginsecten snel opkomen en problemen veroorzaken.

Het blijft daarom belangrijk om ook in de laatste maanden van de teelt goed te scouten en de niveaus van bestrijders en plaaginsecten scherp in beeld te houden. Alleen dan kunt u tijdig reageren en problemen zo veel mogelijk voorkomen.