Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: april 14, 2016

Aphidalia beschermt openbaar groen tegen luizen

Het tweestippelige lieveheersbeestje Adalia bipunctata is het antwoord op de overlast van luizen in het openbaar groen. Adalia bipunctata (productnaam Aphidalia) is zeer effectief en eenvoudig in gebruik. De overlast door luizen én klachten van inwoners worden sterk teruggedrongen.

Verwacht wordt dat met de huidige oplopende temperaturen de luizenpopulatie in het openbaar groen zich snel zal uitbreiden. De honingdauw van blad-, dop- en schildluizen op auto's, straatmeubilair en bestrating is een bron van veel ergernis, net als de roetdauwschimmel die zich op de honingdauw vastzet.
Het afspuiten van de bomen met koud water geeft korte tijd verlichting, maar is nooit afdoende. Het inheemse tweestippelige lieveheersbeestjes Adalia bipunctata is in straatbomen de allerbeste oplossing tegen de zogenaamde 'weke' bladluizen. Daartoe behoren de lindeluis, de melige koolluis, de groene perzikluis, de zwarte bonenluis, de boterbloemluis en veel andere soorten. Direct na het inzetten beginnen de vraatzuchtige larven van Adalia de luizen weg te vreten.

Behandelstrategie
De inzet van Adalialarven (productnaam Aphidalia) kan het beste vroeg in het seizoen gebeuren, nog voordat er overlast is. Als Adalia vroegtijdig wordt ingezet, is de populatie luizen beter te beheersen en valt de overlast in de rest van het seizoen vaak mee.

Belangrijk voor een geslaagde bestrijding is het tijdstip van inzetten en het aantal zakjes per boom. Vraag uw consultant naar de juiste inzetstrategie en/of aantallen per boom. Larven van Adalia zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 100 exemplaren per zakje.

Veel voordelen
Adalia bipunctata pakt beginnende luizenplagen goed aan, waardoor hun populatie-ontwikkeling sterk wordt afgeremd. De zakjes met larven zijn eenvoudig aan te brengen, het uitzetten vraagt maar weinig werk. De zakjes (van milieuvriendelijk, ongebleekt en biologisch afbreekbaar linnen) worden gekoeld aangeleverd, waardoor de larven zeer vitaal zijn. Ook de in de zakjes aanwezige voorraad voeding draagt hieraan bij. Het belangrijkste voordeel: de overlast en de vervuiling als gevolg van luizenplagen wordt sterk teruggedrongen. Dit leidt tot minder klachten van inwoners.