Adalia bipunctata

Adalia bipunctata voor bladluisbestrijding

Adalia bipunctata, beter bekend als het lieveheersbeestje met de twee vlekken of het lieveheersbeestje met de twee vlekken, is een roofkeversoort. Als natuurlijke vijand van bladluizen draagt Adalia bipunctata bij aan de natuurlijke plaagbestrijding door te jagen op bladluizen in verschillende stadia van hun levenscyclus en zo bladluisaantastingen onder controle te houden en schade aan gewassen te voorkomen. Adalia bipunctatawordt vaak gebruikt in geïntegreerde gewasbescherming (IPM) strategieën en biedt een milieuvriendelijke en duurzame oplossing om bladluisplagen te bestrijden zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

De roofkever Adalia bipunctata wordt gebruikt voor de bestrijding van de volgende plagen:

Adalia bipunctata bestrijdt bladluizen door alle stadia van deze plaag te consumeren. Enkele veel voorkomende bladluizen waar Adalia bipunctata zich tegen richt zijn groene perzikluis(Myzus persicae), aardappeltopluis(Macrosiphum euphorbiae) en zwarte bonenluis(Aphis fabae).

De roofkever Adalia bipunctatais bij Koppert verkrijgbaar als Aphidalia.

Hoe te gebruiken voor Adalia bipunctata

De roofkever Adalia bipunctata is verkrijgbaar in een katoenen zakje (Aphidalia).

  • Open het zakje en bevestig het aan de boom in de buurt van de eerste tak met een spijker of draadsteek
  • Breng 1 zakje aan per 25 cm stamdiameter, maximaal 3 zakjes per boom

De dosering van Aphidalia is afhankelijk van het klimaat en de grootte van de bomen en moet altijd worden aangepast aan de specifieke situatie. Start de introductie zodra de eerste bladluizen op de bomen worden waargenomen. Gebruik minstens één katoenen zak per boom en tot 3 zakken voor grote bomen. Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Beste omstandigheden voor gebruik van Adalia bipunctata

Adalia bipunctatais het meest effectief bij temperaturen tussen 15 en 30°C (59 en 86°F).

Eetgedrag van Adalia bipunctata

Als natuurlijke predator van bladluizen gaat Adalia bipunctata actief op zoek naar bladluiskolonies of reageert ze op bladluisalarmferomonen. Eenmaal gelokaliseerd beweegt het lieveheersbeestje zich snel tussen de bladluizen en grijpt ze met haar onderkaken. De roofkever staat bekend om zijn efficiëntie bij het wegvangen van bladluizen, waarbij hij vaak meerdere individuen in korte tijd opeet. Dit lieveheersbeestje eet bladluizen in verschillende levensstadia, waaronder nimfen en volwassen dieren. Het eetgedrag van Adalia bipunctata wordt gekenmerkt door haar vermogen om bladluizen snel in aantal te verminderen, waardoor ze een zeer effectieve biologische bestrijder is in programma's voor geïntegreerde gewasbescherming.

Levenscyclus van Adalia bipunctata

Telers kunnen de verschillende levensstadia van de roofkever Adalia bipunctata bij gebruik als biocontroleproduct herkennen aan hun kenmerken in elk stadium. Verschillende levensstadia kunnen worden geïdentificeerd:

  • Eistadium: De eieren vanAdalia bipunctata zijn erg klein, langwerpig en geeloranje van kleur. Ze worden meestal in clusters gelegd op de onderkant van bladeren in de buurt van concentraties van prooien.

  • Larvenstadium: De larven van Adalia bipunctata zijn het primaire roofdierstadium. Ze hebben langwerpige, enigszins afgeplatte lichamen met duidelijke zwarte en oranje markeringen. De larven van Adalia bipunctata zijn vaak bedekt met stekelige haren en bewegen actief over het gebladerte op zoek naar prooi.

  • Popstadium: Poppen van Adaliabipunctata zijn stationair en lijken op kleine, langwerpige ovalen. Ze kunnen in kleur variëren van lichtgeel tot lichtbruin, afhankelijk van de klimaatomstandigheden. Poppen worden vaak gevonden op plantenoppervlakken of verborgen op beschutte plaatsen.

  • Volwassen stadium: Volwassen Adalia bipunctata kevers zijn klein en rond met opvallende zwarte en rode markeringen op hun vleugeldekveren. Ze hebben een compacte lichaamsvorm en worden meestal actief bewegend op planten waargenomen, zich voedend met bladluizen en andere kleine insecten.

Door deze karakteristieke kenmerken in elke levensfase te herkennen, kunnen telers Adalia bipunctata kevers effectief controleren en gebruiken als onderdeel van hun geïntegreerde gewasbescherming.