Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 16, 2017

Eikenprocessierups bestrijden met aaltjes een goed alternatief

In 2016 draaide gemeente Lansingerland in samenwerking met Agrifirm Plant BV, Bodata en Koppert Biological Systems een pilot om de eikenprocessierups te bestrijden met zogenaamde insectenparasitaire aaltjes.

De pilot vond plaats aan de Hoeksekade in Bergschenhoek, waarvoor Koppert de aaltjes ter beschikking stelde. Agrifirm Plant BV heeft de koppeling gelegd met de firma Wolterinck uit Beltrum die de proef uitgevoerd heeft. Agrifirm Plant BV heeft voor begeleiding van de proef gezorgd aan de hand van verstrekte gegevens van Bodata.

De resultaten van deze pilot waren positief. In de bomen die met de aaltjes waren bestreden, werden geen eikenprocessierupsen meer gezien. In de andere, onbehandelde, bomen, waren de rupsen wel aanwezig.

Voor dit seizoen wordt door de gemeente bekeken welke methode ze het beste kunnen inzetten om efficiënt de rupsen aan te pakken. De ervaring met aaltjes leverde een positief beeld op t.o.v. de standaard methode: rupsen opzuigen en verbranden. Deze methode kan pas toegepast worden als de rupsen worden gesignaleerd. De rupsen hebben dan inmiddels al brandharen en veroorzaken daardoor overlast in de vorm van irritatie bij mens en dier.

Nuttige aaltjes worden al in een vroeger stadium ingezet. De aaltjes voeden zich met de inhoud van de rupsen, waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de nematoden. De rupsen sterven binnen enkele dagen. De gemeente ziet de aaltjes met name bij lanen en groepen bomen als een efficiënte bestrijdingsmethode.