Categorie: Artikel
Publicatiedatum: februari 08, 2023

Plagen bestrijden met schimmels bij lagere temperaturen? Mycotal, de duurzame keuze!

Onze adviseur:

Plagen bestrijden met schimmels bij lage temperaturen? Mycotal, de duurzame keuze!

Veel insecten, bacteriën en schimmels hebben het moeilijker bij koudere temperaturen. Dit geldt voor de biologie die ongunstig is voor het gewas, maar ook voor de biologie die juist wat bijdraagt aan het beheersen van plagen in het gewas. Het gebruik van biologische oplossingen in de gewasbescherming voor binnen- en buitenteelten zijn daarom vaak lastiger bij koudere temperaturen. Gelukkig werkt het schimmelproduct Mycotal ook goed bij lagere temperaturen in de bestrijding van witte vlieg en kan het in die situaties de biologische bestrijders goed ondersteunen.

Blastosporen

De blastosporen van de entomopathogene schimmel Akanthomyces muscarius (voorheen bekend onder de naam Lecanicillium muscarius)die in Mycotal zitten, kunnen al bij 5 °C kiemen en de plaag infiltreren met de dood als gevolg. Door een verbetering in het productieproces bevat Mycotal nu blastosporen in plaats van conidiasporen. Deze blastosporen zijn speciale sporen die gespecialiseerd zijn in het doden van plagen en zijn daarbij goed mengbaar in water. De blastosporen worden normaal pas aangemaakt als de schimmel via conidiasporen op het insect land en binnendringt in het insect (zie het figuur hieronder). Doordat de blastosporen goed mengen met water hoeft Mycotal niet meer gemengd te worden met een uitvloeier zoals Addit (iets wat met de oude formulering wel nog geadviseerd werd). Dit zorgt ervoor dat de kans op residu nihil is. Ook bevat Mycotal meer sporen waardoor het product effectiever is en zelfs langer houdbaar (tot wel 12 maanden bij 2-6 °C) Hierdoor wordt deze werkwijze ook goedkoper!

Lifecycle of entomopathogenic fungi. (Desiccation-tolerant fungal blastospores: From production to application, Robin Dietsch et al., 2021)

Het feit dat de blastosporen al kunnen kiemen vanaf 5 °C en bij dezelfde temperatuur kunnen uitgroeien, maakt het gebruik van Mycotal een uitstekende keuze voor de bestrijding van witte vlieg bij lage en gematigde temperaturen. Vanaf 30 °C hebben deze blastosporen het wel moeilijk en kiemen deze grotendeels niet. De sporen die dan wel kiemen, groeien vervolgens ook slecht. Ook kan de schimmel in Mycotal slecht tegen zwavel dus houdt er rekening mee dat dit niet in de tank wordt mee gemengd met de spuitvloeistof.

Meer informatie