Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juni 27, 2016

Tomaat: hou meeldauw onder controle

De laatste weken zien we sterk wisselende weersomstandigheden, van zeer vochtig weer naar droog, van warm naar koud of juist andersom. In de teelt van tomaten heeft dit zijn weerslag op echte meeldauw.

De sporen van meeldauw kiemen bij een hogere luchtvochtigheid en verspreiden zich bij drogere omstandigheden. Dit is wat we de laatste weken meemaken. Niet alleen in de meeldauwgevoelige rassen, maar ook in de tolerante rassen komen we planten tegen die het schadebeeld laten zien.

Op echte meeldauw wordt verschillend gereageerd en op verschillende tijden ingegrepen. Bij meeldauw is het verstandig om bij de eerste symptomen direct in te grijpen. Zo niet, dan loopt de teler achter de feiten aan en wordt het veel moeilijker om de schimmelziekte onder controle te krijgen. Telers nemen dan hun toevlucht tot noodmaatregelen die negatief uitwerken op de biologische bestrijders. Van het ene probleem komt dan het andere.

Het is daarom belangrijk om op tijd in te grijpen, met de juiste middelen en op de juiste manier. Zwavel is preventief te gebruiken mits de geadviseerde doseringen niet worden overschreden, want bij een te grote dosis of een te hoge frequentie is zwavel ook schadelijk voor de bestrijders. Raadpleeg voor een gedegen advies uw adviseur.