Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: mei 23, 2016

In onbelichte tomaten Macrolophus blijven bijvoeren

In de onbelichte tomatenteelt stoppen veel telers rond week 20 met het bijvoeren van de roofwants Macrolophus pygmaeus, oftewel Mirical. Maar nogal eens zien wij dat dit te vroeg is. In de voerrijen zijn meestal voldoende exemplaren van de roofwants terug te vinden, maar in de paden daartussen kan de populatie nog (te) zwak ontwikkeld zijn.

Dit is uiteraard een risico met het oog op uitbraken van kas- en tabakswittevlieg. Tegelijkertijd gaan telers die nu stoppen met bijvoeren vaak meteen ook meer blad snijden. Zoals bekend vormt dat een rem op de populatie-ontwikkeling van Macrolophus pygmaeus.

Ons advies is daarom om nog enkele weken door te gaan met het bijvoeren met Entofood en dan andere paden voor het bijvoeren te gebruiken. Ook is het verstandig om zo veel mogelijk blad te laten hangen. Onder deze omstandigheden (voldoende voeding, voldoende blad) kan Macrolophus een heel sterke populatie opbouwen en heeft u hem als krachtig wapen achter de hand.

Als zijn populatie eenmaal goed en 'gewasbreed' is gevestigd, kunt u stoppen met bijvoeren en meer blad gaan snijden. Tegen die tijd zijn ook de kastemperaturen hoger, die dan zijn populatie-ontwikkeling ook nog eens versnellen.