Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: oktober 03, 2016

Komkommerteelt vraagt om plan van aanpak

Nu de temperaturen wat lager zijn, maar nog steeds zonnige dagen in het verschiet liggen, wordt op veel komkommerbedrijven duidelijk welke impact het hete weer heeft gehad op de ziekte- en plaagbestrijding.

Vooral de plaagdruk van bijvoorbeeld trips, witte vlieg en spint is pleksgewijs (en soms in complete afdelingen) flink toegenomen. Ook plagen als rupsen en cicaden kunnen veel overlast geven. Op veel bedrijven is daarom een plan van aanpak nodig om het laatste deel van de teelt goed door te komen en de teelt met zo weinig mogelijk problemen te eindigen, óók met het oog op het volgende seizoen.

Daarbij kan het noodzakelijk zijn extra bestrijders in te zetten of vliegende plagen weg te vangen met Horiver vangplaten of Rollertraps. Ook correcties kunnen soms vereist zijn. Daarbij kan de teler op basis van de huidige populaties bestrijders nog kiezen voor oplossingen die de biologie ontzien, zoals Mycotal en Savona. Breedwerkende middelen zijn dan pas aan het einde van de teelt nodig.


Overleg met uw begeleider welke acties noodzakelijk zijn tot het einde van het seizoen!