Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: april 05, 2016

Corrigeer tijdig tegen witte vlieg

Witte vlieg is de sleutelplaag in tomaat, maar ook in andere groentegewassen. Afgelopen jaar werd de sector ook nog eens opgeschrikt door de problemen die de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) plots gaf. Als witte vlieg uit de hand loopt, is deze moeilijk te bestrijden. Het is daarom belangrijk om een juiste inschatting te maken van de situatie. Indien de wittevliegpopulatie op uw bedrijf toeneemt, is het noodzaak tijdig te corrigeren.

Vanwege de toenemende resistentie van witte vlieg tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk tijdig te corrigeren. Dit kan goed met Mycotal en Addit, tegen zowel de kaswittevlieg als tabakswittevlieg. Een bespuiting met Mycotal+Addit doodt een groot deel van de wittevliegeieren en larven, zonder de aanwezige bestrijders te doden. Er is zelfs een flink neveneffect op spint.

Indien u een substantiële toename waarneemt van witte vlieg op de Horiver vangplaten neem dan contact op met uw Koppert adviseur of distributeur om te bespreken hoe Mycotal+Addit het beste in te zetten.

De voordelen op een rijtje:
• Geen resistentie
• Geen MRL vastgesteld
• Veilig voor natuurlijke vijanden
• Nevenwerking tegen spint
• Te combineren met insecticiden en acariciden