Categorie: Artikel
Publicatiedatum: februari 08, 2021

Alle zekerheden loslaten - en opnieuw beginnen

AVHD-01.jpg

Alle zekerheden loslaten - en opnieuw beginnen

Ans van Haaster bekijkt samen met René Rotteveel nieuwe cultivars. "De biologische teelt is een investering in de toekomst", aldus Ans.

Moet ik het roer niet eens verzetten, vroeg Ans van Haaster zich anderhalf jaar geleden af. De eigenares van een veredelingsbedrijf in dahlia's raakte in gesprek met Koppert en besloot daarna op een veel natuurlijker manier te gaan telen en veredelen. Nu heeft haar gewas meer weerbaarheid en groeit de plant een stuk natuurlijker, terwijl de N-gift sterk is gedaald.

In haar bedrijf, AVHD BV, veredelt Ans al twintig jaar dahlia's. Een van haar grootste klanten is Dümmen Orange. Deze onderneming test haar nieuwe cultivars en brengt de beste noviteiten vervolgens wereldwijd op de markt, waarbij de cultivars haar eigendom blijven. Topseries van Ans van Haaster zijn onder meer Dahlinova en Hypnotica.

"De markt voor dahlia's vertoont een flinke en gezonde groei", vertelt zij. "Vroeger waren dahlia's een wat oubollig product, maar nu zijn ze erg in de mode. De sterke punten van mijn gewas zijn de lange bloeitijd, een goede stekproductie en een korte reactietijd: het gewas komt sneller in bloei. Ook is de tuinperformance beter - het gewas groeit beter door - en je hoeft mijn series minder te remmen. Tot slot is het kleurengamma groot."

Helemaal opnieuw beginnen

In 2019 maakte Ans kennis met consultant René Rotteveel van Koppert. Zij besloot daarna om in te zetten op een maximaal biologische teelt: enerzijds bestrijders om plaaginsecten aan te pakken, anderzijds NatuGro om het gewas meer weerbaarheid mee te geven.

"Ik vond het in het begin wel een beetje spannend", zegt Ans. "Als je af wilt rekenen met trips en luizen - die virusziekten overbrengen - en je wilt geen chemie meer gebruiken, moet je alles wat je weet loslaten en goed beschouwd helemaal opnieuw beginnen, ook als het gaat om de voeding. Ik vond het een risico, maar dat durfde ik te nemen. Koppert zorgde voor een heel intensieve begeleiding."

Betere zaadknoppen

De nieuwe start lukte boven verwachting. Uit de NatuGro-reeks gebruikt Ans Fortafol voor bladvoeding en Vidi-Terrum voor een eventuele N-gift. Daarnaast wordt het gewas behandeld met Vidi-Parva (het versterkt de plant in het wortelmilieu) en Vidi-Funda, dat de bodem verbetert. Swirski-Mite is de belangrijkste bestrijder; hij werd twee maal uitgezet in een relatief hoge dosering.

"De effecten van de nieuwe aanpak werden snel zichtbaar en ze waren duidelijk", aldus Ans. "De zaadknoppen waren beter voldragen en het gewas blijft veel gezonder en compacter. Ik gebruik overigens nooit groeiremmers. Dat is niet bepaald onbelangrijk, want groeiremmers worden op termijn ongetwijfeld verboden. Dus daar zijn mijn planten alvast op voorbereid."

Veel minder stikstof

Ans van Haaster zegt nu een andere plant te zien, de plant zoals hij is van nature, een plant die niet explodeert, maar rustig groeit en veel meer kan hebben. De rustige groei is te danken aan een sterk verminderde N-gift. Die ging soms terug van 5.000 of 4.000 naar 500 ppm. René Rotteveel: "Het gewas leed aan een groot overschot aan stikstof. Als je stikstof geeft, blijft de plant het opnemen, ook als het niet meer nodig is. Je krijgt dan een gewas dat wilder groeit en veel aantrekkelijker is voor bijvoorbeeld luizen, en dat zorgt weer voor virusproblemen. De N-gift is nu sterk teruggedrongen en met behulp van plantsapanalyses van NovaCropControl houden we de vinger aan de pols. Als blijkt dat een tekort aan N kan ontstaan, trekken we dat recht met Vidi-Terrum."

AVHD-03.jpg

Investeer in de toekomst

Dahlia's zijn weer in de mode, mede dankzij de lange bloeitijd en het brede kleurengamma.

Ans van Haaster: "Je moet goed opletten en erbij blijven, maar ik kan het gewas nu beter sturen en ik heb veel meer grip op de kwaliteit. Daardoor ben ik nu nog beter in staat om een grotere variëteit en kwaliteit aan series te presenteren. Er staat nu een groot aanbod aan uitgebalanceerde nieuwe dahlia's, met goede productiekwaliteiten, biologisch veredeld en klaar voor de toekomst."

Dat de dahlia's van AVHD BV biologisch zijn veredeld en geteeld, is ongetwijfeld een pluspunt in de markt. Immers, in alle sierteeltketens zoeken marktpartijen naar duurzamere producten.

Het is duidelijk dat Ans van Haaster veel waarde hecht aan verduurzaming. Zij hoopt dat veel meer collega-ondernemers snel overstappen op de biologische productiewijze. Het is een investering in de toekomst, zegt zij. "Want het moet echt beter, gezonder en duurzamer. Lokaal beginnen gaat het verschil maken, het heeft effect op de wereld en het draagt bij aan een duurzame toekomst."