Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: augustus 11, 2016

Juiste toepassing Larvanem tegen taxuskever essentieel voor resultaat!

In de nazomer en in de vroege herfst kunt u Larvanem toepassen tegen de taxuskever. Deze snuitkever wordt almaar schadelijker; er zijn bedrijven waar de schade in de tonnen loopt. Een zorgvuldige toepassing van Larvanem is essentieel voor een goed resultaat!

Larvanem (het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis bacteriophora) is zeer effectief tegen de taxuskever. Dit product doodt de jonge poppen en larven van het plaaginsect en maakt zo de ontwikkeling van een volwassen populatie onmogelijk.

Voor een goed resultaat is een zorgvuldige toepassing vereist. Aaltjes zijn immers levende organismen die niet in de spuitapparatuur of het spuitproces mogen sneuvelen. Verwijder daarom alle zeven en zorg ervoor dat de tank vrij is van chemisch residu.

Voor een maximale werking hebben de nematoden in het veld een bodemtemperatuur van 14°C of hoger en een vochtige bodem nodig. Hou hier rekening mee en beregen het gewas voor en na een toepassing van Larvanem.

Overige aandachtspunten:

  • Aaltjes niet blootstellen aan direct zonlicht.
  • Aaltjes moeten voortdurend gemengd worden om bezinken van aaltjes te voorkomen (ook tijdens het spuiten!).

Het product kan zowel in de containerteelt als in de vollegrond worden toegepast. Voor de volledige gebruiksaanwijzing, klik hier.