Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juli 01, 2015

Entomophthora zet Macrolophus niet per definitie buitenspel

Vanaf half juli tot en met half september kan Entomophthora in de populaties van de roofwants Macrolophus pygmaeus opduiken. Entomophthora is een schimmelinfectie die elk jaar terugkomt en waartegen Macrolophus geen resistentie kan ontwikkelen. Toch betekent een besmetting niet per definitie het einde van de roofwants en zijn werking.

In de praktijk vertonen weinig exemplaren van Macrolophus de uiterlijke symptomen van de infectie, zoals 'schotels' op het achterlijf, in het jargon ook wel klapkonten genoemd. Toch kan het opeens goed raak zijn. Op verschillende bedrijven neemt de populatie Macrolophus dan in sneltreinvaart af.

Het enige dat de teler kan signaleren, zijn de dode adulten onder in het gewas. Maar in de periode erna blijken de gevolgen: rupsjes en witte vlieg nemen in rap tempo toe. Dit maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om tot het einde van de teelt goed te blijven scouten.

Een infectie met Entomophthora betekent niet meteen het einde van de populatie Macrolophus. Het is sterk afhankelijk van het percentage roofwantsen dat besmet raakt en van de resterende teeltduur. Als een relatief klein deel van de populatie besmet is geraakt en er is nog voldoende tijd om de populatie weer op kracht te laten komen, kan Macrolophus zijn bestrijdende werking weer oppakken. Ga daarom bij een infectie met Entomophthora dus altijd zorgvuldig na in welke mate de populatie Macrolophus besmet is geraakt.

Het kan onverhoopt nodig zijn om witte vlieg of rupsen tijdelijk chemisch te bestrijden. Gebruik bij deze noodmaatregel altijd (!) integreerbare middelen.