Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 09, 2015

Drosophila suzukii nu effectief weg te vangen

Het is nu een goede tijd om de Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii aan te pakken. Omdat er nog geen concurrentie is van rijpend fruit, blijkt de combinatie van een Moskisanval en de lokstof Fruit Fly Attractant goed te werken. Door de populatie van Drosophila suzukii nu te verzwakken, kan de toekomstige plaagdruk lager zijn.

Veel telers verkeren in de veronderstelling dat de Japanse fruitvlieg op het moment niet actief is en dat maatregelen tegen het plaaginsect daarom niet aan de orde zijn. Maar in België worden nog steeds fruitvliegjes weggevangen.

De lokstof Fruit Fly Attractant blijkt juist nu erg aantrekkelijk voor de fruitvlieg en dus extra effectief te zijn, omdat er nog geen concurrentie is van rijpend fruit. Door de fruitvlieg nu weg te vangen, is het mogelijk de toekomstige plaagdruk te verlagen. Dit wordt ondersteund door het Zwitserse Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, dat in een recent onderzoek ook wijst op het belang van winter trapping.

Plaagdruk nu verlagen
Verlaging van de plaagdruk is belangrijk, want chemische middelen halen nauwelijks iets uit tegen Drosophila suzukii. In een Nederlands onderzoek kwam dit al naar voren; het Zwitserse onderzoek bevestigt dat nog eens. Tegelijkertijd vormt de fruitvlieg een steeds grotere bedreiging voor diverse fruitteelten in Europa. Anders dan andere fruitvliegen legt hij zijn eieren in onrijp fruit. In de bedekte teelt biedt gaasdoek enig soelaas. Voor de buitenteelten is, naast een strenge bedrijfshygiëne, een monitoring- en wegvangsysteem de enige manier om de schade van Drosophila suzukii te beperken.