Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 22, 2016

De beste start in de boomkwekerij

Met een goed georganiseerd biologisch systeem geven boomkwekers hun gewas de best mogelijke start. Pas op het jonge gewas om te beginnen ProParva toe. Doe dit twee maal met een interval van twee weken om de wortelgroei te bevorderen. Het resultaat is een goed ontwikkeld wortelgestel en dat betekent: groeikracht en weerbaarheid!

Hang daarna Horiver vangkaarten op. Daarmee sluit u verrassingen door de varenrouwmug in de opkweek uit. De vangkaarten zijn ook prima geschikt om volwassen varenrouwmuggen weg te vangen. Hang ze dan, in grote aantallen, dicht boven het gewas. Of steek de vangkaarten tussen de stekbakken of de zaaikisten. Als de druk van de varenrouwmug toeneemt, is het zaak in te grijpen met Entonem. Vraag in dat geval uw adviseur om het juiste gebruiksadvies.

Een goed plan
Als u in uw gewas witte vlieg, trips, spint en bladluizen biologisch wil bestrijden, zorg dan dat u nu of binnenkort een plan klaar hebt. Welke bestrijders? In welke aantallen? En wanneer inzetten? Een goed plan geeft rust en overzicht, het voorkomt dat een plaag onverwacht uit de hand loopt.

Belangrijk is ook om geen middelen meer in te zetten met een lange nawerking; deze middelen kunnen uiteraard de populatieopbouw van bestrijders bemoeilijken. Informatie over de middelen en hun nawerking is te vinden op www.koppert.nl/neveneffecten.

Luizen en rupsen
In maart worden altijd de eerste bladluizen waargenomen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden van biologische gewasbescherming. Wat betreft rupsen in kasteelten is nu het moment om feromoonvallen op te hangen. Daarmee signaleert u motten als Duponchelia en de anjerbladroller op tijd, zodat u direct kunt starten met de bestrijding van de rupsen. Als feromoonvallen niet worden gebruikt, wordt de eerste generatie motten vaak gemist (!) en kan de tweede generatie bovendien flinke schade aan het gewas veroorzaken.