Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 04, 2016

Extra vangplaten maken witte vlieg in komkommer kansloos

Hans Kik in de nieuwe kas. “Bij Koppert zitten we goed, de nieuw e ontwikkelingen komen steeds bij dat bedrijf vandaan.”

Horiver vangplaten zijn niet alleen geschikt om plagen mee te signaleren. Je kunt er ook prima plaaginsecten mee wegvangen en zo de druk verlagen. De komkommertelers gebroeders Kik in Sirjansland hebben daar goede ervaringen mee. Op hun bedrijf houden zij met gele Horiver vangplaten de druk van kaswittevlieg bijzonder laag.

Aan de Dillingsweg staat het 51.000 m² grote bedrijf van de broers Kees, Hans en Jan Kik. In een oudere en een nieuwere kas telen zij komkommers aan de hogedraad. Anders dan de meeste van hun collega's hebben zij niet gekozen voor twee of meer teelten per jaar, maar slechts één. Die begint in februari en eindigt half november. Teelttechnisch vraagt dat veel aandacht, maar er staan ook voordelen tegenover. Omdat slechts één maal jonge planten worden aangevoerd, is de kans op insleep van ziekten bijvoorbeeld kleiner. “Wij zien dat terug in de virusdruk. Eigenlijk hebben wij geen problemen met virussen”, vertelt Hans Kik.

Onderscheid in de markt

De drie broers telen voor het betere segment. Hun bedrijf werkt samen met twee andere teeltbedrijven. De gezamenlijke productie van bij elkaar 14 hectare zetten zij af via coöperatie DOOR onder de merknaam reen Diamonds. Hans Kik: “In de hogedraadteelt kun je een uniformer en beter product realiseren dan in een traditionele teelt. Daarnaast leveren wij aan handelsbedrijven die werk maken van snelheid in het logistieke traject. Zo komen onze komkommers erg vers aan bij de afnemers, winkelketens in hoofdzakelijk Nederland, Engeland, en Duitsland. En wij verpakken desgevraagd op klantspecificatie. Met deze aanpak creëren wij onderscheid, laden wij onze merknaam en halen wij prijzen uit de markt die boven het gemiddelde liggen.” De biologische gewasbescherming maakt deel uit van de maatregelen die een hoge kwaliteit mogelijk moeten maken. Al bij de start van het bedrijf, in 1982, was Kopperts Encarsia formosa (En-Strip) de bestrijder van kaswittevlieg. Nu zijn het de roofmijten Amblyseius swirskii (Swirski-Mite LD) en Phytoseiulus persimilis (Spidex) die de hoofdplagen trips, witte vlieg en spint aanpakken.

Horiver Geel om weg te vangen

Op het bedrijf van de gebroeders Kik hangen per hectare 2000 gele Horiver vangplaten.

Swirskii heeft een dubbele functie: hij moet met trips afrekenen, maar ruimt ook de aanwezige kaswittevlieg op. Van dat plaaginsect heeft het bedrijf veel minder last sinds besloten werd om Horiver vangplaten ook oor het wegvangen van witte vlieg te gaan gebruiken. “Ron Delissen van Koppert adviseerde ons om de gele Horiver vangplaten niet alleen voor het signaleren te gebruiken, maar ook om witte vlieg weg te vangen, zoals tomatentelers doen met Rollertraps. We hebben een tijdje geaarzeld, maar Ron bleef erop aandringen. Uiteindelijk besloten wij om méér vangplaten op te gaan hangen. Er hangt er nu één per 6 à 7 vierkante meter, oftewel vijftienhonderd vangplaten per hectare.”

Geen groot probleem

De aanpak werkt uitstekend, aldus Hans Kik. De vangplaten worden al in de winter opgehangen, nog voordat de jonge planten in de kas komen. “Zo kunnen wij de allereerste exemplaren van de kaswittevlieg wegvangen, waardoor deze niet goed een populatie kan ontwikkelen. Goed beschouwd is het een preventieve maatregel.” Witte vlieg die zich toch weet te vestigen, wordt óf weggevangen, óf Amblyseius swirskii maakt er korte metten mee. Hans Kik: “De druk is nu in ieder geval zo laag, dat wij het geen groot probleem kunnen noemen.”

Sterke populaties

Hij en zijn broers zien de geïntegreerde gewasbescherming als een belangrijke succesfactor. Hun bedrijf doet ruim negen maanden met één teelt en gezien de kritische afnemers willen zij zo min mogelijk nsecticiden gebruiken. “Door deze twee factoren komt er heel veel aan op de gebruikte bestrijders. Die moeten sterke populaties hebben. Vandaar dat wij niet op de introducties bezuinigen en er steeds op letten dat de populaties voldoende sterk zijn. Wij telen een groot deel van het jaar zonder chemische middelen tegen trips, witte vlieg en spint. Natuurlijk, dat kost iets, maar correctiebespuitingen, de groeistilstand daarvan en de verplichte wachttijden kosten méér.”

Horiver staat bovenaan
Horiver vangplaten staan bekend om hun uitstekende kwaliteit. De platen behouden hun plakkracht onder alle omstandigheden en de lijm gaat niet druipen, ook niet bij erg hoge temperaturen. Niet verwonderlijk dat Horiver in een vergelijkend onderzoek andere fabrikaten achter zich laat.