Bestuiving in tomaat maximaliseren

Hommels spelen een essentiële rol bij het bereiken van optimale bestuivingsresultaten voor tomatengewassen. Als je het bestuivingsproces van je gewas wilt optimaliseren en uitzonderlijke opbrengsten wilt behalen, kan de inzet van commerciële hommels een spelbreker zijn. Hommels zijn efficiënte en betrouwbare bestuivers en wanneer ze strategisch worden ingezet in combinatie met de juiste praktijken, kunnen ze de vruchtzetting en -kwaliteit aanzienlijk verbeteren. In deze gids geven we je waardevolle inzichten, stapsgewijze instructies en deskundige tips over hoe je commerciële hommels succesvol kunt integreren in je tomatenteelt. Laten we ons verdiepen in de wereld van bestuiving met hommels en de geheimen onthullen om je tomatenoogst te maximaliseren. Heb je onze tips nodig voor het plaatsen van nestkasten? Download onze poster hier.

Tips voor tomatenbestuiving

Zoembestuiving en beetmerken

Om de bestuiving op gang te brengen, maken hommels gebruik van een techniek die hommelbestuiving wordt genoemd. Ze grijpen zich vast aan de bloem en wekken trillingen op die helpen bij de overdracht van stuifmeel. Binnen één tot vier uur worden de kaakafdrukken van de hommels op de bloem, beter bekend als beetmerken, bruin. Deze beetmerken dienen als indicatoren om de bestuivingsactiviteit van de hommels te beoordelen. Een enkel bezoek van een hommel is meestal voldoende voor een succesvolle bestuiving. De vruchtzetting vindt plaats zodra de bloem voldoende bestoven is.

Bestuiving moet plaatsvinden voordat de bloem sluit. De duur van de bloemopening varieert van één tot drie dagen, afhankelijk van de omgevingsfactoren. Om de voortgang van de bestuiving te evalueren, verzamel je ongeveer 20 gesloten bloemen uit verschillende gebieden. Het is essentieel dat alle gesloten bloemen beetmerken vertonen. Gesloten bloemen geven een nauwkeurig beeld van de bestuivingsstatus. Bloemen die langer dan een dag open zijn, vertonen over het algemeen één tot vijf beetmerken.

Controleer regelmatig de prestaties van de hommels door hun werk minstens om de twee dagen te controleren. Als het aantal beetmerken afneemt tot slechts één of twee per bloem, is het aan te raden om een nieuwe hommelkast te introduceren.

Overwegingen met betrekking tot temperatuur en vochtigheid

Hommels gedijen binnen een bepaald temperatuur- en vochtigheidsbereik. Ze zijn het meest actief tussen 8 °C en 28 °C, met een geleidelijke afname in activiteit boven 28 °C. Het is belangrijk om geschikte omstandigheden voor de hommels te creëren, waarbij extreme temperaturen die hun activiteit kunnen belemmeren, vermeden moeten worden. Daarnaast zorgt het handhaven van een relatieve vochtigheid tussen 50% en 80% voor een optimale afgifte van stuifmeel, terwijl extremen buiten dit bereik de vruchtzetting kunnen belemmeren.

Planten gezond houden

Om het bestuivingssucces te maximaliseren, is het essentieel om prioriteit te geven aan de gezondheid van je tomatenplanten. Verschillende factoren, zoals watertekort, onevenwichtige voeding, virussen, ziekten, plagen, extreme groei, klimaatomstandigheden en chemische invloeden, kunnen de gezondheid van de plant beïnvloeden en het aantal gezonde bloemen verminderen. Regelmatige controle, de juiste verzorging en snelle actie tegen potentiële risico's dragen bij aan een gezond gewas en betere bestuivingsresultaten.

Plaatsing en zichtbaarheid van nestkasten

Om effectieve communicatie tussen hommels en mensen mogelijk te maken, is het cruciaal om de nestkast op een zichtbare plek te plaatsen. Hierdoor kunnen zowel de hommels als de mensen de nestkast gemakkelijk herkennen en bereiken. Zorg er bovendien voor dat de nestkast horizontaal staat voor een optimale werking.

Bescherming tegen de elementen

Het beschermen van de nestkast tegen slechte weersomstandigheden is essentieel voor het behoud van de efficiëntie. Door de nestkast te beschermen tegen condensatie en regenwater voorkom je schade en verzeker je het welzijn van de hommelkolonie. Goed nestkast onderhoud en regelmatige controles worden aanbevolen om mogelijke risico's te voorkomen.

Plaatsing en aantal nestkasten

Voor optimale prestaties is het beter om niet meer dan drie bijenkasten bij elkaar te plaatsen. Het is belangrijk om de nestkasten zo te plaatsen dat de uitgangen van de nestkasten in verschillende richtingen wijzen, weg van het gewas. Deze opstelling maakt efficiënte beweging mogelijk en voorkomt overbevolking, terwijl effectieve bestuiving wordt bevorderd.

Chemische compatibiliteit

Wees voorzichtig bij het gebruik van pesticiden voor en tijdens de bloei. Sommige pesticiden kunnen schadelijk zijn voor hommels en kunnen ook langetermijneffecten hebben. Bespreek dit met je adviseur of raadpleeg onze app over neveneffecten.

Door de bovenstaande richtlijnen toe te passen, kun je de bestuiving door hommels voor je tomatengewassen optimaliseren. Een geschikte plaatsing van de hommelkast, bescherming tegen slechte weersomstandigheden en het handhaven van de juiste omgevingsfactoren dragen bij aan het welzijn van de hommelkolonie en verbeteren de bestuivingsresultaten.