Advies voor bestuiving buitenteelten

Koppert hommels zorgen voor natuurlijke bestuiving in zowel binnen- als buitenteelten. We gaan in op de basisprincipes van gewasbestuiving in de buitenteelt en geven praktische adviezen om de bestuivingsgraad en de algehele productiviteit van de gewassen te maximaliseren. Van het aantrekken van bestuivers tot het implementeren van bestuivingstechnieken, we willen je voorzien van de kennis en hulpmiddelen die je nodig hebt om te zorgen voor overvloedige en bloeiende gewassen in de volle grond. Een goede bestuiving van buitenteelten kan worden bereikt door de onderstaande aanbevelingen op te volgen.

Tips voor bestuiving in de buitenteelt

Timing

Introduceer hommels in het gebied 4-7 dagen voordat de bloeiperiode begint. De hommels zullen beginnen met bestuiven zodra de bloemen opengaan. Zorg ervoor dat de hommelkast direct na levering of binnen één dag in het gewas wordt geplaatst, zodat de hommels voedselbronnen kunnen vinden.

Plaatsing

Plaats de hommelkasten gelijkmatig over het perceel voor maximale bestuivingsresultaten. Het aantal benodigde hommelkasten hangt af van het gewas en de aanwezigheid van andere bestuivende insecten. Plaats de hommelkast horizontaal, zodat de hommels altijd toegang hebben tot het suikerwater dat bij de hommelkast wordt geleverd. Lees hier meer over de optimale plaatsing van hommelkasten.

Coëxistentie van hommels en honingbijen

Hommels en honingbijen kunnen samenwerken om de bestuiving te verbeteren. Je kunt beide soorten bestuivers in dezelfde gewassen uitzetten. Bewaar wel een minimale afstand van 100 meter tussen hommel- en honingbijenkasten en houd de honingbijen uit het zicht. Deze voorzorgsmaatregel is nodig om te voorkomen dat honingbijen worden aangetrokken door het suikerwater in de hommelkasten, vooral als het hoofdgewas nog niet bloeit.

Vestigingsperiode van de hommelkast

Laat de hommels tot rust komen na het plaatsen van de hommelkast. Wacht ten minste 30 minuten voordat je de deuren van de hommelkast opent. Het transport en de schudbewegingen kunnen de hommels aanvankelijk onrustig maken.

Temperatuur en schaduw

Bescherm de hommelkast tegen overmatige hitte veroorzaakt door direct zonlicht, vooral tijdens warme periodes. Zorg voor voldoende schaduw voor de hommelkast door deze in de schaduw van het gewas te plaatsen of voor extra bedekking te zorgen. Lees hier meer over hommels in de hitte.

Onderhoud van de hommelkast

Houd de onderkant van de hommelkast droog voor optimale omstandigheden. Zorg ervoor dat de ingang van de hommelkast tijdens de bloeiperiode zichtbaar is voor zowel mensen als hommels. Dit kun je doen door de hommelkast op een krat of stapel stenen te plaatsen. Verwijder daarnaast bloeiend onkruid in en rond het bestuivingsgebied, omdat hommels dit kunnen bezoeken in plaats van het doelgewas.

Bescherming tegen wind

Bescherm de hommelkast tegen sterke wind door hem op een beschutte plek te zetten of hem op zijn plaats vast te zetten met gewichten of andere stabiliserende maatregelen.

Chemische compatibiliteit

Wees voorzichtig bij het gebruik van pesticiden voor en tijdens de bloei. Sommige bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor hommels en kunnen ook langetermijneffecten hebben. Bespreek dit met je adviseur of raadpleeg onze neveneffecten-app.

Door deze richtlijnen te volgen, kun je de effectiviteit van hommelbestuiving in je gewassen optimaliseren.