Checklist bestuiving buitenteelt

Checklist bestuiving buitenteelt

Hommels van Koppert zorgen voor natuurlijke bestuiving van binnen- en buitenteelten. Door het volgen van onderstaande adviezen kan een goede bestuiving in de buitenteelt worden gerealiseerd. De adviezen zijn ook gebundeld in een boekje dat bij de nestkast wordt meegeleverd.

Plaatsingsadviezen

Introduceer hommels 4-7 dagen voor aanvang van de bloei. Zodra de bloemen open gaan, beginnen de hommels met bestuiven. Plaats de nestkast na levering direct in het gewas, of uiterlijk 1 dag later, zodat de hommels voedsel kunnen verzamelen.

Verspreid de nestkasten gelijkmatig over het perceel voor maximaal rendement. De aanbevolen hoeveelheid nestkasten is afhankelijk van het gewas en de aanwezigheid van andere bestuivende insecten.

Hommels en bijen kunnen elkaar aanvullen in de bestuiving en kunnen goed naast elkaar worden ingezet. Plaats een hommelkolonie op minimaal 100 meter afstand van een bijenkolonie uit het zicht van de bijen. De bijen kunnen namelijk worden aangetrokken door het suikerwater in de hommelkolonie, met name als het hoofdgewas nog niet bloeit.

Wacht na het plaatsen 30 minuten met het openen van de deurtjes, zodat de hommels tot rust komen. Vervoer en schokkende bewegingen kunnen de hommels onrustig maken.

Bescherm de hommelkolonie tegen extreme hitte door direct zonlicht, vooral in warme perioden. Zorg voor schaduw door de nestkast bijvoorbeeld in de schaduw van het gewas te plaatsen.

Zorg dat de onderzijde van de nestkast droog blijft. Houd de ingang van de nestkast tijdens de bloeiperiode zichtbaar voor mensen en hommels. Plaats de nestkast bijvoorbeeld op een kratje of een stapel stenen. Bloeiend onkruid kan, naast het doelgewas, ook door hommels bezocht worden. Maai dit bloeiende onkruid, in en om het te bestuiven gebied daarom weg.

Bescherm de nestkast tegen harde wind. Zet de kast in de luwte of verzwaar de kast.

Plaats de nestkast horizontaal, zodat de hommels altijd toegang hebben tot het meegeleverde suikerwater in de nestkast.

Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Wees voorzichtig met het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor en tijdens de bloei. Sommige middelen kunnen schadelijk zijn voor bestuivende insecten en een langere nawerking hebben. Overleg met uw adviseur. Raadpleeg de neveneffectenlijst op papier of op internet. Op deze lijst staat hoe een middel geïntegreerd kan worden met het gebruik van hommels.