Wittevlieg in tomaat: alle kaarten op de biologische bestrijding

In 2017 verliep de bestrijding van wittevlieg soms ronduit moeizaam. Zowel de kas- als de tabakswittevlieg stelden de telers voor de nodige hoofdbrekens. Een gebrek aan correctiemiddelen speelde daar zeker een rol in.

 

Probeer het dit jaar nog beter aan te pakken, zorg dat u helemaal gesteld staat. Het voorjaar komt er langzaam maar zeker aan, en begin nu al met vangplaattellingen, zodat u weet of wittevlieg al in uw gewas zit en in welke mate. Maar let op: de tabakswittevlieg (Bemisia tabacii) zit vaak sterk verspreid door het gewas, vangplaattellingen kunnen daarom een onvoldoende scherp of onvolledig beeld geven. Zorg er daarom voor dat ook in het gewas goed wordt gescout. Aan de hand van het totale beeld kunt u daarna bepalen welke sluipwespen u moet inzetten en in welke aantallen.

 

Zorg tegelijk voor een sterke populatie van Macrolophus pygmaeus (Mirical). Hou als ondergrens 6 exemplaren per plant aan. Blijf de roofwants goed bijvoeren, zodat zijn  populatie op het vereiste niveau blijft. En hang ook Horiver Rollertraps op, want ook daarmee kunt u wittevlieg wegvangen.

Op deze wijze voorkomt u dat de wittevlieg uitbreekt en u met uw gewas in de problemen komt. Al deze maatregelen zijn van het grootste belang, want ook in 2018 geldt: er zijn nauwelijks goede correctiemiddelen. Auteur: Arno Moerman - consultant groenten

De bestuiving in aubergine

23 01 2018

De nieuwe aubergineplanten staan inmiddels opgeplant. Het is nu belangrijk om ervoor te gaan zorgen dat de bestuiving goed plaatsvindt. Zorg er dus...