Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: december 11, 2020

Poinsettia seizoen volop in gang

Richard_Saarloos_Koppert_Biological_Systems-11.jpg

Poinsettia seizoen volop in gang

De productie van Poinsettia is in volle gang en zoals elk jaar is die vol met uitdagingen om trips, witte vlieg en sciara te bestrijden. Deze plagen geven we met de volgende producten zo min mogelijk de kans om zich te vermeerderen:

Monitoren van groot belang

Door van tevoren een plan op te stellen met biologisch bestrijders en chemische middelen kun je snel schakelen en anticiperen op onverwachte veranderingen. Goed scouten in het gewas en het tellen van de gele vangplaten blijft van groot belang om de plagen goed in kaart te brengen. Met spoelmonsters bekijken we of de roofmijten/voermijten populatie voldoende ontwikkeld is om de plaag te kunnen bestrijden. Dit kan verschillen per cultivar Poinsettia.

Op basis van de scoutresultaten en spoelmonsters wordt, samen met een Koppert-consultant, de beste aanpak bepaald. Doordat er veel factoren spelen in een teelt, is er geen standaard protocol voor de gewasbescherming en komt het neer op maatwerk.

Rekening houden met de eindklant

De verschillende landen en eindklanten waar de Poinsettia's naartoe worden geëxporteerd, stellen eisen aan het product. Door in overleg te gaan met verschillende partijen zoals retailers, groothandel, telers en veredelaars/vermeerderaars, kunnen pijnpunten in kaart worden gebracht en kunnen we hierop sturen.

Bij 4 grote Poinsettia bedrijven boeken we inmiddels goede resultaten met de biologie, waarbij de grootste uitdaging de witte vlieg is voor Engeland. De roofmijten en sluipwespen doen goed hun werk en laten zien dat zij de beste bestrijding zijn tegen witte vlieg.

Dit jaar lijkt het bij de meeste telers goed te gaan, maar bij Poinsettia's blijft het spannend totdat ze de deur uit zijn. We zien de mooie Poinsettia’s graag tegemoet in de winkels, supermarkten en natuurlijk bij de mensen thuis!

Hulp nodig?