Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: oktober 22, 2020

Bloemaanleg verbeteren in doorteelt aardbei

Strawberry_Koppert_Biological_Systems-1__1_.jpg

Bloemaanleg verbeteren in doorteelt aardbei

In de meeste gestookte doorteelten hangen de planten nu vol met vruchten en de oogst zal doorlopen tot in december. Terwijl de hoeveelheid licht elke dag minder wordt, hangen de planten vol met uitgroeiende en rijpende vruchten en worden tegelijkertijd de trossen voor volgend jaar aangelegd. Uiteindelijk gaat het erom waar de plant zijn energie in steekt. Rijpende vruchten trekken harder aan de energie dan trossen in aanleg. Voor planten die van nature in winterrust gaan zijn dit zware omstandigheden. Normaal kunnen ze gemakkelijk vele trossen aanleggen met de energie die in het najaar uit de bladeren wordt gehaald. Die energie wordt verdeeld tussen de laatste vruchten en de bloemaanleg voor de productie volgend jaar. Het toverwoord is dus voldoende energie voor al deze processen.. Daarnaast is bekend dat bloemaanleg gebaat is bij extra sporen en calcium. Calcium is een essentieel element voor stevige celwanden en borium voor stuifmeelkwaliteit.

Extra energie

Uit ons onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de planten in deze cruciale fase van extra energie te voorzien waardoor met name de bloemaanleg verbetert. De energie wordt toegediend in de vorm van Vidi Terrum. Vidi Terrum is een product met een unieke samenstelling van een hoog gehalte vrij opneembare aminozuren in combinatie met zeewierextracten. Hierdoor heeft de plant energie en sporenelementen om toch goed te presteren onder lichtarme omstandigheden.

Als de plant precies in de periode dat de bloemen worden aangelegd behandeld wordt met Vidi Terrum, komt dat de bloemaanleg voor de productie van volgend jaar ten goede. Door deze bespuiting te combineren met Veni Calcium, een door het blad opneembare calcium, heeft dat een positief effect op de kwaliteit van de bloemen. In onze proeven werden in het voorjaar meer vruchten geoogst en de kwaliteit was beter: minder misvormde vruchten bij de eerste plukrondes.

Daarom adviseren we doortelers in de laatste 6 weken van de oogst het gewas tweewekelijks te spuiten met Vidi Terrum en Veni Calcium. Zo krijgt de plant extra energie en mineralen om aan de bloemaanleg te besteden, waardoor de vruchtkwaliteit in de voorjaarsteelt verbetert. Dit komt doordat het aantal misvormde vruchten afneemt.

Raadpleeg je adviseur voor een passend advies!

Hulp nodig?