Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 01, 2016

Monitoren op witte vlieg in tomaat

Afgelopen winter hebben we er veel over gesproken: witte vlieg en dan met name Bemisia. Een terugkomende plaag die in 2015 voor onverwachte zorgen heeft gezorgd.

De meeste telers hebben duidelijk de juiste stappen gezet door ruim swirskii zakjes uit te zetten en de witte vlieg te gaan scouten d.m.v. gele Horiver vangplaten. Scouten van witte vlieg zijn we eigenlijk niet echt gewend in de paprikateelt. Toch heeft het ons voorlopig goed geholpen. We hebben namelijk op verschillende bedrijven al vrij snel na het planten witte vlieg gevonden op de vangplaten.

Er zijn voorbeelden waar we al zes weken witte vlieg zien op de vangplaten en nog niet één in het gewas! Zo komt de ‘kracht’ van vangplaten weer eens naar voren. In een enkel geval was het gelijk duidelijk: Bemisia. Maar op de andere bedrijven valt het niet mee om goed te bepalen welke wittevliegsoort het is. De witte vlieg kun je namelijk niet goed determineren op de vangplaat omdat ze vast in de lijm zitten.

We zijn er zeker nog niet. De telers, waar we witte vlieg hebben gesignaleerd, zijn naast swirskii (Swirski-Mite) ook met sluipwespen aan de gang gegaan. We werken zowel met de mix kaartjes van Encarsia en Eretmocerus (Enermix) als met de kaartjes waar alleen Eretmocerus (Ercal) op zit. Afhankelijk van de aantallen witte vlieg op de vangplaat worden er wekelijks minimaal 3 sluipwespen per m² ingezet.
Het belangrijkste op dit moment is om te blijven scouten. Blijf je medewerkers motiveren om witte vlieg te signaleren en blijf komend voorjaar wekelijks de Horiver vangplaten controleren.

Onze Koppert collega’s in Amerika hebben Koppert iPM (intelligent pest monitoring app en dashboard) ontwikkeld. Een systeem waar bij je tijdens het scouten op je telefoon of iPod telgegevens noteert die vervolgens direct draadloos verwerkt worden in je vaste computersysteem. Het noteren op papier en later invoeren in bijvoorbeeld een Excel document is dan ook verleden tijd. Onlangs zijn we bij een aantal Nederlandse telers met dit systeem gestart. De eerste gebruikers zijn enthousiast en denken kritisch mee hoe we dit systeem verder moeten ontwikkelen.