Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: oktober 08, 2015

Jonge boomkwekerijgewassen: varenrouwmug bestrijden

Wees in de opkweek van boomkwekerijgewassen alert op aantastingen door de varenrouwmug (sciara). Hang 10 centimeter boven het gewas Horiver vangplaten op of steek de vangplaten tussen de bakken met stek.

Vindt u veel muggen op de vangplaten, of constateert u een duidelijke toename, pas dan tenminste twee maal een behandeling toe met Entonem. Dit insectenparasitaire aaltje weet de varenrouwmug (in zijn larvenstadium) uitstekend te bestrijden.

Zorg daarnaast voor een goede hygiëne. Mos en natte plekken in de kas zijn voor de varenrouwmug ideale plaatsen waar hij zich snel kan vermeerderen.