Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 17, 2015

“Hogere producties met minder kunstmest”

Op hun 42 hectare grote bedrijf in Horst aan de Maas gebruiken Hay en Margareth Geurts, op aanraden van toeleverancier Mertens, al enkele jaren NatuGro op een perceel van 1,5 hectare. Al eerder constateerden zij dat NatuGro een verschil maakt: de struiken maken sterkere en grotere knoppen aan en dat vertaalt zich in meer bessen aan de struiken.

Ook in 2014 waren deze resultaten zichtbaar, naast een betere groei. Maar heel opvallend: de resultaten werden bereikt met minder kunstmest. Hay Geurts: “Het met NatuGro behandelde perceel kreeg een twintig procent lagere kunstmestgift. Want wij wilden wel eens zien dat de NatuGro-producten óók bijdragen aan een betere opname van nutriënten. Dat bleek zo te zijn. Analyses van bladmonsters die eind augustus werden genomen, lieten hogere gehaltes zien aan bijvoorbeeld kalium, stikstof, calcium en mangaan dan blad van het onbehandelde gewas.”

NatuGro op het hele bedrijf
Bij kalium ging het om 189 millimol per kilogram drogestof, tegen 176 millimol in de praktijk toepassing (+ 7,5%). Bij stikstof waren deze waarden 795 respectievelijk 747 millimol (+ 6,5%), bij calcium 97,8 respectievelijk 77,6 millimol (+ 26%) en bij magnesium 59,5 tegenover 48,2 millimol (+ 23%) per kilogram droge stof. Ook van andere elementen lag het gehalte in het behandelde gewas hoger.
Hay Geurts: “De maatschappij en de markt willen dat we naar steeds minder kunstmest toegaan. NatuGro lijkt daaraan bij te kunnen dragen. Volgend jaar willen wij de kunstmestgift veertig procent lager nemen. Als het behandelde gewas ook dan zo goed presteert, gaan wij NatuGro op het hele bedrijf
gebruiken.”