Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: mei 13, 2015

Chemisch ingrijpen op trips en varenrouwmug voorkomen

In de kas kunt u Horiver vangplaten ophangen om daarmee op trips en de varenrouwmug te scouten. Hiermee is het al in een vroeg stadium mogelijk om plagen waar te nemen, waardoor onnodige bespuitingen kunnen uitblijven.


Jos Verlaan van Verla Plant: "De varenrouwmug houdt trouwens ook van planten die het minder naar de zin hebben, om welke reden dan ook. Daar komen ze meer op af dan op goed groeiende planten. Gestreste planten groeien minder, nemen ook minder vocht uit de grond op, waardoor de grond ook natter blijft en er meer alg- of mosvorming ontstaat, een ideaal klimaat voor de varenrouwmug."

Het is raadzaam om de platen wekelijks te tellen, zodat er in de gaten gehouden kan worden of de plaag aanwezig is, waarna andere maatregelen genomen kunnen worden. Ook is het een goede manier om het effect van de bestrijding te meten.

Jos Verlaan: "Ik tel ze iedere week, zodat ik in de gaten kan houden of er steeds meer, of dat er weer minder komen. Als de druk hoog is, zal ik de vangplaten snel weer vervangen, want ik moet de beestjes wel kunnen blijven tellen. Als het echter meevalt met de druk, dan kunnen ze wel anderhalve maand blijven hangen."