Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 04, 2016

Mycotal stelt paal en perk aan ernstige aantastingen witte vlieg

Ger Cuypers (rechts) in gesprek met Roel Hanssen. Mycotal bracht de oplossing voor er nstige aantastingen door de kaswittevlieg.

Na twee seizoenen van ernstige aantastingen door kaswittevlieg was bij Frank van Lipzig Tuinderijen zwaar geschut tegen het plaaginsect nodig. Op advies van toeleverancier Mertens besloot het bedrijf het biologisch insecticide Mycotal van Koppert te gaan gebruiken. Met erg goede gevolgen: het plaaginsect is weer helemaal onder controle.

Het bedrijf van Van Lipzig, in Grubbenvorst, is 8,5 hectare groot, teelt komkommers aan de hogedraad en is lid van telersvereniging Kompany. De komkommers gaan onder Milieukeur de markt op. “Door plagen zo veel mogelijk biologisch aan te pakken, verdienen wij punten en kunnen wij ons product onder Milieukeur afzetten. Chemische maatregelen moeten we dus vermijden, die kosten ons punten”, vertelt Ger Cuypers, die verantwoordelijk is voor de gewasbescherming.

Geen resistentie mogelijk

Ondanks het gebruik van de bestrijders En-Strip, Ercal en Swirski-Mite liep de druk van kaswittevlieg vorig jaar ontoelaatbaar op. Bij teeltwisselingen liep de witte vlieg massaal over van het oude op het nieuwe gewas, de hoge temperaturen in juli en augustus deden de rest. Bespuitingen met chemische middelen boden geen oplossing, zwaardere maatregelen waren noodzakelijk. “Adviseur Roel Hanssen van Mertens adviseerde ons Mycotal toe te gaan passen”, vertelt Ger. “Een bespuiting met dit biologisch insecticide betekent extra werk, maar wij kunnen dat combineren met een reguliere bespuiting tegen meeldauw. Ook werd de bio zeep Savona meerdere keren toegevoegd. Mycotal pakt de witte vlieg goed aan en het plaaginsect kan geen resistentie tegen de werkzame schimmel ontwikkelen.” Die werkzame schimmel is Verticillium lecanii. Na een bespuiting - licht of zwaar curatief - kiemen zijn sporen op de larve van de witte vlieg en dringen deze binnen, waarna de larve sterft. De schimmel heeft een nevenwerking op de larven van trips en spint.

Opvallend goede resultaten

De resultaten waren opvallend goed. Na vier wekelijkse behandelingen met Mycotal en Savona was de witte vlieg in september onder controle. Nu houdt Cuypers het plaaginsect weer onder de duim met En-Strip en Swirski-Mite. Als de plaagdruk onverhoopt weer oploopt, vervangt Cuypers En-Strip door Enermix en komt dus Eretmocerus eremicus de andere twee bestrijders helpen. “Op deze wijze lukt het ons weer om de witte vlieg goed onder de duim te houden. Wel is het zaak Mycotal onder de juiste omstandigheden te bewaren en de spuitapparatuur na gebruik goed te reinigen.”

Geboekte vooruitgang bewaken

Een sterk punt van Mycotal is de flexibiliteit: recent zijn de gebruiksmogelijkheden verruimd en in een komkommerteelt mag het middel tegenwoordig 12 maal worden toegepast. Vergeleken met de situatie in 2015 en eerdere jaren is de rust op het bedrijf teruggekeerd. Minstens zo belangrijk is dat de biologische gewasbescherming dankzij Mycotal op de benen blijft. “De afgelopen acht jaar hebben wij hier veel vooruitgang geboekt”, aldus Ger Cuypers. “Het aandeel chemie in de gewasbescherming is sterk teruggedrongen. Dat willen we natuurlijk nooit opgeven. Met de adviezen van Mertens en de producten van Koppert is dat gelukt.