Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 07, 2020

Luisbestrijding in roos

Onze adviseur:

Rose_Koppert_Biological_Systems-1.jpg

Luisbestrijding in roos

Het wegvallen van het middel Tafari maakt de geïntegreerde bestrijding in een rozengewas lastiger. Er moeten keuzes gemaakt worden tussen de overige selectieve luismiddelen die allemaal wel een negatief effect hebben op één of meerdere bestrijders, waardoor spint, witte vlieg of trips weer meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Zo min mogelijk chemische luisbestrijding toepassen is een must voor de totale geïntegreerde gewasbescherming.

Een 100% bestrijding met het inzetten van biologie redden we in de rozenteelt helaas nog niet. Wel wordt het aantal bespuitingen veel minder als natuurlijke vijanden van luizen ingezet worden. In een rozengewas komt vaak de aardappeltopluis voor. Dit is een vrij grote luis die zich makkelijk laat vallen als deze verstoord wordt. Hierdoor ontwikkelt de luis zich onderin het gewas verder en zijn zij op deze plek moeilijk te bestrijden met chemie. Na drie weken zitten de luizen na een bespuiting vaak weer bovenin het gewas met als gevolg dat er weer gespoten moet worden.

Eenvoudig beide producten uitzetten

Luizen onderin het gewas zijn goed aan te pakken met de galmug Aphidoletes aphidimyza, sluipwespen Praon volucre en Aphidius ervi. Door onderin het gewas de druk van luis weg te nemen, zijn minder bespuitingen nodig. Jaarrond kunnen de sluipwespen en de galmuggen uitgezet worden. Nu het licht weer toeneemt is dit een uitstekende tijd om te starten met wekelijks inzetten van Aphiscout en Aphidend. Deze bestrijders leveren een grote bijdrage aan de luisbestrijding en vestigen zich ook in het gewas waardoor later in het seizoen de ingezette strategie bijgesteld kan worden. Het is heel eenvoudig om beide producten uit te zetten in de kas. Je draait de dop open of haalt deze eraf. Leg het flesje Aphidend neer in het gewas en hang de koker Aphiscout op met de sticker die zich op de koker bevindt. Zowel de galmug als de sluipwespen gaan beide zelf actief opzoek naar luizen.

Hulp nodig?