NATUPOL

Bombus spp.
Bombus terrestris
NATUPOL


Verpakkingseenheid
Bombus terrestris (aardhommel)
Verpakking: nestkast
Inhoud: kolonie met koningin, werksters en broed (poppen, eieren en larven), tank met suikerwateroplossing

Voorzorgsmaatregelen
Hommels kunnen worden aangetrokken door bepaalde kleur- en geurstoffen. Blauwe kleding, after shave, make-up e.d. kunnen hommels aantrekken. Hommels zijn niet agressief en ze steken zelden. Een opgelopen hommelsteek zal in de meeste gevallen slechts leiden tot een plaatselijke zwelling en jeuk. Dit is niet alarmerend! Azaron (bij de drogist verkrijgbaar) vermindert de pijn of jeuk.

Sommige mensen echter ontwikkelen bij de tweede of een latere keer dat ze gestoken worden een overgevoeligheidsreactie. Dit leidt bijvoorbeeld tot jeuk op andere plaatsen dan waar men gestoken is of over het gehele lichaam, tot roodheid, blaartjes, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, niezen, prikkeling in de neus, keel of aan de ogen.

In dergelijke gevallen direct een dokter raadplegen. Klik hier voor gedetailleerde informatie over hommelsteken.

Gebruik
Voor een optimale vruchtzetting van tomaat en vele andere gewassen in beschermde en buitenteelten.

Uitzetten

 • plaats de nestkasten bij voorkeur verspreid langs het hoofdpad aan de zuidzijde zodat ze steeds goed zichtbaar zijn en de toegankelijkheid niet belemmerd door het gewas
 • de beste plaatsing is op een horizontaal draagvlak (indien de nestkast schuin hangt kan lekkage van de suikerwateroplossing optreden), voor dit doel is een hommelplateau leverbaar
 • de beste hoogte voor de nestkasten 's winters (week 42-10) is 1,5-2 meter boven de grond. 's Zomers (week 11-41) is een lagere plaatsing gewenst: 0,25-1 meter boven de grond, om oververhitting te voorkomen.
 • plaats maximaal 3 volken op een plateau
 • zorg ervoor dat elke kolonie een eigen uitvliegrichting heeft
 • laat de hommelkolonie na het plaatsen minimaal een half uur tot rust komen alvorens het vlieggat te openen
 • om verlies van werksters te voorkomen, is het van belang de vlieggaten te openen op een tijdstip dat de luchtramen gesloten zijn (veelal 's morgens vroeg of aan het eind van de middag)

Klimaatomstandigheden

 • NATUPOL werkt optimaal bij een omgevingstemperatuur van 17-28°C
 • bescherm indien nodig de nestkasten tegen directe zonbestraling door bijvoorbeeld een plaatje tempex, zeker in de warme periode van het jaar
 • in de directe omgeving van de CO2 slurven kan de CO2 waarde tot een voor de hommels schadelijk niveau oplopen. De slurven dienen dan ook onder de nestkasten afgesloten te worden.

Aandachtspunten in teelten met assimilatiebelichting

 • Hommels hebben UV licht nodig voor hun oriëntatie. Bij een hoge verhouding kunstlicht t.o.v. natuurlijk licht hebben hommels moeite met hun oriëntatie in de kas. Dit speelt van half november tot eind januari. Plaats de nesten goed zichtbaar langs het hoofdpad, gelijkmatig verdeeld, op ca. 2 meter boven de grond en bij voorkeur mogelijk met de vliegopening naar het oosten gericht.
 • Open nieuwgeplaatste nesten de dag na het plaatsen om 10:00 uur.
 • Koppert levert hommelstandaards als handig hulpmiddel voor goede plaatsing van de nesten.
 • Tomatenbloemen staan slechts een bepaalde tijd open nadat het licht is geworden. Hommels vliegen alleen tijdens de natuurlijke lichtperiode. Daarom is het beter om niet vóór 2.00 uur te beginnen met de assimilatiebelichting, zodat er voldoende uren zijn waarin bloemen openstaan voor bestuiving èn de hommels kunnen vliegen.
 • Gebruik het BEEHOME systeem om de hommels alleen te laten vliegen op het meest lichte deel van de dag: in december en januari na 10.00 u, november en februari na 9.00 uur. Met WIRELESS BEEHOME is het mogelijk dit automatisch te regelen. Sluit de nesten tussen 14.00 - 15.00 uur.
 • Soms vliegen er hommels tegen de lampen en raken daardoor beschadigd.
 • Compenseer verlies van hommelwerksters door inzet van extra kolonies, en gebruik bij voorkeur NATUPOL Excel in de donkere periode.
 • Geleidelijke opbouw van het aantal belichtingsuren per dag draagt bij aan een evenwichtig gewas met een goede bloemkwaliteit.

Neveneffecten
Er zijn twee vlieggaten in de nestkast. Eén daarvan biedt de zogenaamde BEEHOME-voorziening: de hommels kunnen hierdoor wel naar binnen, maar niet meer naar buiten vliegen. Door het andere vlieggat is vliegverkeer in beide richtingen mogelijk. Dit systeem maakt het mogelijk om op elk gewenst moment de hommels snel in de nestkast te krijgen, als dit vanwege een gewasbespuiting nodig is. Sluit hiertoe het vlieggat voor tweerichtingsverkeer. Alle hommels zullen binnen 1 uur hierna in de nestkast zijn teruggekomen.

Opmerkingen

 • de meegeleverde suikerwateroplossing is doorgaans voldoende voor de gehele levensduur van de kolonie
 • zorg dat mieren de nestkast niet kunnen bereiken, door met vet of insectenlijm een barrière aan te brengen en contact tussen plantendelen en de nestkast te vermijden
 • als bestuivingsactiviteit gedurende langere periode gewenst is, dienen er regelmatig nieuwe nestkasten te worden geplaatst

Zichtbaar effect
Wanneer een hommel een tomatenbloem heeft bezocht, laat de bloem na enige tijd een bruinverkleuring van de meeldraadbuis zien. Dit geeft de mogelijkheid tot controle van de bevlieging. De bruinverkleuring treedt pas na één tot enkele uren na het bloembezoek op. Dit is afhankelijk van de tijd van het jaar en de weersomstandigheden.

Bij paprika en aardbei is bloembezoek zichtbaar aan 'kaalgevreten' meeldraden.
Bij de meeste andere gewassen laten de hommels geen duidelijk zichtbare sporen van hun activiteit achter.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.
Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

Producten bestuiving

NATUPOL BOOSTER
Bombus spp.
NATUPOL FLY
Lucilia sericata
NATUPOL SMART
Bombus spp.
TRIPOL
Bombus terrestris
WIRELESS BEEHOME
Automatic hive entrance opening for Natupol hives

Info hommelsteken