Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: december 22, 2015

Bemisia in paprika: de eerste klap is een daalder waard!

De meeste paprika's staan in Nederland weer gepoot. Een aantal telers is inmiddels klaar met het preventieve spuitrondje. Velen staan nu voor de keus welke aantallen swirskii (Swirski-Mite) zij gaan uitzetten om de witte vlieg te controleren en afdoende te bestrijden.

2015 was een opmerkelijk jaar als het gaat om witte vlieg. Dan doelen wij met name op een aantal excessen met de tabakswittevlieg Bemisia tabaci. Er zijn twee duidelijke adviezen:
1. Gebruik Horiver geel om witte vlieg te signaleren.
2. Kies voor zekerheid en zet 4.000 zakjes Swirski-Mite per hectare in. Met dergelijke aantallen moet het mogelijk zijn om Bemisia (en ook de kaswittevlieg) de pas goed af te snijden.

Wie nu niets doet en Bemisia zich tot een plaag laat ontwikkelen, krijgt het nog moeilijk, ook als daarna grote aantallen swirskii worden ingezet. Kies dus voor preventief inzetten en zorg dat u de eerste klap uitdeelt. Die is nog altijd een daalder waard!