Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 15, 2015

Twee aantrekkelijke pakketten voor bestrijding van witte vlieg in Poinsettia

Het gebruik van biologische bestrijders tegen witte vlieg in Poinsettia wint de laatste jaren snel aan populariteit. Dat mag geen verwondering wekken, want Koppert heeft zeer effectieve bestrijders beschikbaar. Voor de telers van Poinsettia zijn er dit jaar opnieuw twee Poinsettiapakketten.

Pakket 1 bevat de producten Enermix (de sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus, beide 50%) en Swirski-Mite (de roofmijt Amblyseius swirskii). Gedurende circa 15 weken worden 80 sluipwespen per m2 en 75 roofmijten per m2 uitgezet. Voor de roofmijten geldt dat deze aan het begin van de teelt worden uitgezet in 3 introducties van elk 25 exemplaren per m2, met een interval van 2 weken tussen de introducties.

Pakket 2 is gebaseerd op de sluipwespen in het product Enermix. Gedurende circa 15 weken worden 105 sluipwespen per m2 uitgezet.

Op deze wijze houdt u de jonge planten vrij van schadelijke chemische residuen. Het wekelijks tellen van Horiver vangkaarten is een belangrijke voorwaarde voor succes. Door te tellen heeft en houdt u een goed inzicht in de plaagdruk. Bovendien kan de exacte dosering van de bestrijders zonodig worden aangepast op basis van de tellingen. Gebruik ten minste 25 vangplaten per hectare.

Aanbevelingen
Het additioneel gebruik van Mycotal (de schimmel Verticillium lecanii) zorgt waar nodig voor een nog betere bestrijding van witte vlieg. Het gebruik van Entonem (het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae) bij de start van de teelt zorgt voor een efficiënte bestrijding van de varenrouwmug.

Profiteer nu
Wilt u gebruik maken van deze aantrekkelijke aanbieding? Neem dan contact op met uw Koppert-distributeur of –consultant. Daar kunt u natuurlijk ook altijd terecht voor meer informatie.